Aile Danışmanlığı Eğitimi - 0312 945 7080 | bilgi@uzaktanegitim.com

Aile Danışmanlığı Eğitim Programı

Aile Danışmanlığı Eğitim Programı

Aile Danışmanlığı Eğitim Programı

Vektörel Grup Uzaktan Eğitim ile MEB Sertifikalı Aile Danışmanlığı Eğitim Programı Konu Başlıkları :

Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar

– Bir sistem olarak aile
– Aile sistemi
– Aile organizasyonu ve fonksiyonellik
– Patolojik aile yapısı
– Aile yaşam döngüsü
Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım
– Psikotik bozukluklar
– Anksiyete bozuklukları
– Depresyon ve duygudurum bozuklukları
– Yeme bozuklukları
– Kişilik bozuklukları
– Somatoform bozukluklar
Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım Aile Danışmanlığı Kuramları
– Yapısal aile terapisi
– Aile sistemleri terapisi
– Stratejik aile terapisi
– Yaşantısal – insancıl aile terapisi
– Psikodinamik aile terapisi
– Bilişsel davranışçı aile terapisi
Aile Danışmanlığı Süreci
– Ailenin karşılanması
– Terapötik sürecin Yapılandırılması
– Terapötik Süreç
– Müdahaleler
– Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
– Aile danışmasının rol ve fonksiyonu
– Aile danışmasında etik ilkeler
Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe etkileri
– Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
– Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları
– Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
– Kadınlarda görülen cinsel problemler
– Erkeklerde görülen cinsel problemler
– Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam
– Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam
Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar
– İletişim
– Kültür
– Çatışma
– Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
– Cinsiyete özgü genellemeler
– Sağlık konuları
Aile Danışmanlığında Özel Konular
– Boşanma süreci
– Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
– Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
– Çocukların evden ayrılması
– Çocukta Okul Sorunları
– Ergenlik Sorunları
– Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
– Aile içi şiddet
– Çocuk istismarı ve ihmali
– Arabuluculuk
– Aldatma Psikolojisi
Aile Sağlığı
– Kronik hastalıkların aileye etkileri
Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri
– Aile mahkemeleri ve işleyişi
– Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
– Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
– Boşanmaya neden olan hukuki sebepler
– Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.
Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri Süpervizyon
Aile Danışmanlığı Eğitim Programı belirtilen konu başlıkları altında verilen derslerle 300 saat teorik, 132 saat uygulama eğitimi, 32 saat süpervizyon olmak üzere toplamda 464 saatlik bir eğitim süreci sonunda tamamlanacaktır.