You are currently viewing Aile Danışmanları Hangi Bölümlerden Mezundur?

Aile Danışmanları Hangi Bölümlerden Mezundur?

Aile danışmanları, başta danışmanlık merkezleri olmak üzere çeşitli iş alanlarında çalışarak mesleklerini icra ederler. Danışmanlık ve terapi gerektiren bir mesleği icra etmek için de birtakım eğitimlerle mesleğe adım atarlar. Aile danışmanlığı, profesyonel bir hizmet sunduğu için bu mesleği icra edecek kişilerin de profesyonel hareket etmeleri gerekir. Biz de aile terapisti olmak için hangi bölümlerden mezuniyet istendiğine bakacak ve kimler aile danışmanı olabilir sorusunu yanıtlayacağız.

Aile Terapisti Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekiyor?

Aile terapisti, aile danışmanlığı alanında eğitim almadan önce lisans programından mezun olarak meslek eğitimine başlar. Aile danışmanı olmak isteyen birinin mezun olması gereken bölümlerin tümü de ilgili yönetmelikte yer alır. Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine göre aile terapisti olmak için mezun olunması istenen bölümler şu şekildedir:

 • Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, tıp ve hemşirelik.

İlgili bölümlerden mezun olanlar, aile danışmanlığını içeren kapsamlı bir eğitim sonrası aile danışmanı unvanına sahip olurlar. Yalnız aile danışmanlığını yerine getirmek için saydığımız bölümlerden mezun olarak eğitime başvurmak gerekiyor. Mezun olduktan sonra ise aile danışmanlığı eğitimi alarak mesleğin gerekli tüm süreçleri öğrenilir.

Aile Terapisti Olma Yolunda İlk Tercih: Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile danışmanlığı eğitimi, teorik ve pratik bilgilerin yer aldığı uzmanlık içeren bir programdır. Eğitime katılmak için ise mezunların önünde iki yol vardır. Bunlardan biri aile danışmanlığı sertifika programı, bir diğeri ise aile danışmanlığı yüksek lisans veya doktora eğitimidir.

Aile danışmanlığı sertifika programı en az 450 saatlik bir eğitim sunarak ilgili yönetmelikte istenen şartı karşılar. Lisansüstü program ise 2 yıllık eğitim vererek aile danışmanlığı yüksek lisans diploması sunar. Eğer aile terapisti olma yolunda kafanız karışıksa ve eğitim seçeneklerine karar veremediyseniz aile danışmanlığı eğitimi nereden alınmalı adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Aile Terapisti Eğitimini Hangi Kurumlar Verir?

İlgili bölümlerden mezun olduktan sonra üniversitelere ya da aile danışmanlığı eğitimi veren kurs merkezlerine başvurabilirsiniz. Her üniversitede aile danışmanlığı eğitimi verilmediği için mezunlar uzaktan eğitim veya yüz yüze verilen kurslara da katılabiliyorlar. Çünkü aile terapisi yüksek lisans eğitimi veren çoğu üniversite, özel üniversite statüsünde eğitim sunuyor. Bundan dolayı da eğitime başvurmak isteyen mezunların başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

Sıklıkla tercih edilen bir diğer eğitim yolu ise online aile danışmanlığı eğitimi oluyor. MEB ya da üniversite onaylı sertifika ve eğitim sunan sürekli eğitim merkezleri, kurs programlarına da süpervizyon ekliyorlar. Çünkü bu da yönetmelikte zorunlu olan bir şart olarak geçiyor. Aile danışmanlığı sertifikası sunan kurs-eğitimi kurumları, aşağıdaki ders konularını kursiyerlere sunuyor:

 • Aile Yapısı ve Aile Olma Kavramı,
 • Aile Kuramları,
 • Gelişim Alanları,
 • Uyum Problemleri,
 • Çocuk Hakları ve Hukuku,
 • Çift İlişkileri,
 • Sosyal Vaka Verileri,
 • Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç,
 • Aile Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Becerileri,
 • Aile Danışmanlığında Kriz Yönetimi,
 • Danışmanlık Meslek Etiği,
 • Araştırma Teknikleri,
 • Aile Danışmanlığında Vaka Sunumu (Süpervizyon)

Katılacağınız aile danışmanlığı sertifika programında işlenecek genel ders içerikleri bu şekildedir. Aile danışmanlığı eğitimi, her iki eğitim seçeneğinde de bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler. Özellikle süpervizyon, danışmanlık bilgisinin uygulamaya döküldüğü aşama olarak çok değerli bir süreç içerir. Ayrıca süpervizyon sürecini tamamlamayan kursiyerler de eğitimi tamamlamış kabul edilirler ve sertifika alamazlar.

Aile Danışmanı Olmanın Yasal Şartları

İlgili bölümlerden mezun olmak ve aile danışmanlığı eğitimini tamamlamak, yasal olarak aile danışmanlığına adım atılabileceği gösterir. Bir de bu şartların detaylarını bilmek gerekir. Örneğin, aile danışmanı olmak için alacağınız eğitimin en az 450 saat olması ve yine en az 30 saatin süpervizyona ayrılması gerekir. Sertifikalı eğitimine başvururken eğitimin MEB ya da üniversite onaylı sertifika vermesi de önemlidir. İlgili yönetmelikte bu durum şöyle açıklanır:

 • MEB, YÖK ya da üniversitelerden biri tarafından verilen en az üç 100 saati teorik, en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 saati uygulamalı toplamda ise 450 saatlik aile danışmanlığı alanında bir programı başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Yönetmelikte belirtildiği üzere bu şart, zorunludur ve eğitim saatlerinin ilgili ders modülleriyle işlenmesi gerekir. Yönetmelikte yer alan bir diğer madde ise şöyledir:

 • Psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar aile danışmanı sayılarak ve bu kişilerden ayrıca sertifika istenmez.

Bu maddede açıkça belirtildiği üzere lisansüstü eğitim aldıktan sonra direkt aile danışmanlık merkezlerinde çalışma imkânı doğar. Yine sertifika alanların da tekrardan aile danışmanlığı yüksek lisansına başvurmaları gerekmez. Her iki eğitim de yasal olarak aile danışmanı olmanın resmi şartıdır. Bir de aile danışmanı olarak danışmanlık merkezi açmanın yasal gereklilikleri vardır. Bu şartların tümünü özetlediğimiz aile danışmanlığı merkezi açma şartları adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Aile Danışmanları ile İlgili Merak Edilenler

AÖF Mezunları Aile Danışmanı Olabiliyor mu?

AÖF mezunları, 4 yıllık eğitimi tamamlamaları durumunda aile danışmanlığı eğitimine yönelebiliyorlar. Yalnız tabii ki lisansta olduğu gibi sadece ilgili bölümlerin AÖF versiyonlarından mezun olanlar eğitim yolunu tercih edilebiliyor. Yalnız AÖF mezunları, diğer lisans bölüm mezunlarına göre dezavantajlıdırlar çünkü eğitim olarak daha az bilgi ve beceri kazanma olanakları vardır. Ayrıca yüksek lisansa kabul ihtimalleri de daha zayıftır.

Aile Danışmanları Nerelerde Çalışabiliyor?

 Aile danışmanı olarak görev alınan yerlerin başında, aile danışmanlık merkezleri geliyor. Aile danışmanlık merkezlerinde iş bulmak veya kendi aile danışmanlık merkezini açmak da mümkün oluyor. Bunun dışında ise bazı belediyelerin birimlerinde ya da koçluk hizmeti sunan merkezlerde çalışma olanağı bulunuyor. Yine deneyimli ve sertifika sahibi aile danışmanları, aile terapisi eğitimi veren kurumlarda eğitmen olarak çalışabiliyor. Ancak kamuda henüz aile danışmanlığı içeren bir atama söz konusu değildir.

Aile Danışmanları Belediyelerde Çalışabiliyor mu?

Evet, aile danışmanlarının yaygın olmasa da çalışabileceği yerler arasında belediyeler de bulunuyor. Bazı belediyeler aile ve kadın hizmetleri kapsamında aile danışmanları istihdam ediyor. Yalnız bu hizmet, belediyelerde henüz oturmuş bir sistem dahilinde uygulanmıyor. Yani istihdam sayıları oldukça düşük ve alımlar sürekli gerçekleşmiyor.

Aile Danışmanı Olmak İçin Hangi Bilgi ve Beceriler Gerekir?

Aile danışmanı olmak, sadece resmi şartları yerine getirmekle sınırlı değildir. Eğitim boyunca karşılaşılan bilgileri, uygulamaya dökmek ve danışmanlık-rehberlik becerileri edinmek gerekir. Bir de danışmanlık becerilerini destekleyen terapötik becerilere aşina olmak şarttır.

Aile danışmanı olmak için hangi bölümden mezun olmanız gerektiğini konu aldık ve mezuniyet sonrası katılması zorunlu aile danışmanlığı eğitiminden bahsettik. Aile danışmanlığı ile ilgili kariyer hedefiniz varsa bir an önce hedefinizi gerçekleştirmek için MEB- üniversite onaylı sertifika sunan eğitim sayfamıza yönelebilirsiniz.