You are currently viewing Aile Danışmanlığı Eğitimi Nereden Alınmalı?

Aile Danışmanlığı Eğitimi Nereden Alınmalı?

Özgeçmişinizi geliştirmek veya tamamen yeniden yapılandırmak için aile danışmanlığı deneyimi eklemeyi mi düşünüyorsunuz? Öyleyse aile danışmanlığı eğitimi almalısınız. Peki, aile danışmanlığı eğitimi nereden alınmalı, aile danışmanlığı eğitimi nedir ve ne kazandırır? Mini rehber niteliğindeki bu yazımızda tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Bir insanın toplumsal yaşantıdan uzak kalması mümkün değildir. Toplumsallaşma sürecinde, farklı anlamlar ifade etmekle birlikte birbiriyle ilişkili iki unsur vardır: Eğitim ve aile. Aile, toplumsallaşma sürecinde en kritik kurumdur. Öyle ki, bir çocuğun kişilik gelişimini belirleyen, davranış geliştirmesinde rol üstlenen kurum ailedir.

Eğitimden Sonra Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

Sağlam ve güçlü bir toplum için gerekli diğer unsur eğitimdir. Eğitim sayesinde kazanılan bilgi, kişisel beceriler ve aile yaşam becerileriyle birleştiğinde geleceğe daha emin bakabilmek mümkün olur. Aile danışmanlığı eğitimi, bireylerin kişisel gelişim ve mesleki eğitim sürecine katkıda bulunurken; bu eğitimle yetişen bireyler,  toplumun en önemli birimi ailenin sağlıklı ilişkiler içinde olmasına katkıda bulunur.

Aile danışmanlığı mesleği aslında yeni ortaya çıkmış bir meslek değildir. Bununla birlikte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, teknolojinin yaşam standartlarını değiştirmesi, dijitalin insanlara yeni kimlik kazandırması aile danışmanlığının son dönemlerde tanınmasına sebebiyet vermiştir. Aile danışmanlığı, toplumun sosyo kültürel gelişimi için kritik önem taşıyan itibarlı bir meslektir. 

Aile danışmanı unvanı taşıyan kişiler aile refahının korunmasını ve aile kurumunun daha güçlü olabilmesini sağlamak amacı taşır. Bu amaç doğrultusunda aile danışmanının görevleri şunlardır:

 • Ailede hastalık, boşanma, madde bağımlılığı gibi durumlardan kaynaklanan stresle başa çıkma yöntemleri konusunda önerilerde bulunma
 • Aile üyelerinin birbirleri ile etkili iletişim kurmasına yardımcı olma
 • Aile içi şiddetin azalmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak ve rehberlik etmek
 • Çocukların gözaltına alınması veya tutuklanması durumunda sosyal hizmet uzmanları, okuldaki öğretmenler veya doktoruyla iletişim kurarak ortak karar almak
 • Adli vakalarda mahkeme ve kolluk görevlileri ile iletişime geçmek
 • Boşanma öncesinde arabuluculuk hizmetleri planlamak
 • Gerektiğinde aile bireylerinin psikiyatrdan destek almasını sağlamak
 • Aile kurmayı düşünenlere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek
 • Etkileşim sürecinin içeriğini rapor haline getirmek ve sürece dair bilgileri saklamak

Aile danışmanı olma yolunu açan, aile danışmanlığı eğitimleridir. Aile danışmanlığı eğitimi almak için şu lisans bölümlerinden en az birinden mezun olmak veya öğrencisi olduğunu belgeleyebilmek gereklidir:

 • Tıp
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi
 • Sosyal Hizmetler
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 Aile danışmanlığı sertifika programı, özel eğitim merkezlerinden veya üniversiteler tarafından düzenlenir. Aile danışmanlığı eğitimi hem örgün öğretim hem de uzaktan öğretim şeklinde verilir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Nedir?

Aile danışma merkezi yönetmeliği kapsamında özel aile danışma merkezi açmak ya da aile danışmanı arayan kurumlar tarafından verilen ilanlardaki koşulları sağlayabilmek için aile danışmanlığı eğitimi almak zorunludur. MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası olmayan kişilerin aldığı eğitimin geçerliliği yoktur.

Söz konusu bölümlere aile danışmanı olma yolunu açan yönetmeliğe göre eğitimin en az üç yüz saati teorik olmak üzere toplamda 450 saat olması zorunludur. Aile danışmanlığı eğitimi veren üniversiteler veya özel sektörde aile danışmanlığı kursu veren kurumlar eğitimde şu konuları kapsamlı olarak ele alır:

 • Aile Kurumu ve Yapısı
 • Aile Olma Süreci
 • Gelişim Alanları
 • Ailede Uyum Problemleri
 • Yaşlılıkta Uyum Problemleri
 • Çift İlişkileri
 • Ergenlik ve Gençlik Dönemi
 • Çocuk Hakları ve Hukuku
 • Aile Danışmanlığında Sosyal Vakalar
 • Danışmanlıkta Terapötik Süreç
 • Aile Danışmanlığı Yaklaşımları
 • Aile Danışmanlığı Rehberlik ve Danışmanlık Becerileri
 • Aile Danışmanlığında Kriz Yönetimi
 • Meslek Etiği
 • Meslekte Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon ve Vaka Sunumları

Aile danışmanlığı eğitimleri aile danışmanı nasıl olunur sorusuna yanıt niteliğindedir. Bununla birlikte bu eğitimlerin sonunda yapılan değerlendirme sınavından geçerli puanı almak gereklidir. Elbette empati yapamayan, çözüm odaklı düşünemeyen, hoşgörüden yoksun, insan ilişkilerinde başarılı olmayan bir kişi aile danışmanı olamaz. Bu niteliklere sahip olmayan; fakat bahsettiğimiz şartları taşıyan biri aile danışmanı unvanıyla görev yapsa da başarılı bir danışan-danışman ilişkisi gelişemeyecektir.

Aile Danışmanı Sertifikası Ne Kazandırır?

Danışmanlık sertifikası eğitim ile alınan bir belgedir. Dolayısıyla sertifikadan önce bu eğitimlerin alınması eğitim konularına hâkim olmayı sağlar. Aile danışmanı sertifikası ne kazandırır sorusunun öncelikli yanıtı istihdamdır. Aile danışmanlığının manevi hazzın yüksek olduğu bir meslek olduğunun da altını çizmeliyiz. Bir aile danışmanı içinde bulunduğu toplumun daha sağlıklı bir toplum olmasına katkıda bulunur.

Aile danışmanları aile danışmanı unvanıyla değil, sahip oldukları lisans mezuniyet belgeleri ile kamu sektörüne atanabilir. Kamu sektöründe aile danışma olmak çalışma saatlerinin düzenli olması, maaşların garanti olması, sigorta ve emeklilik koşullarının iyi olması şeklinde avantajlar sağlar. Aile danışmanlarının özel sektörde istihdamı daha kolaydır.

Aile danışmanlığı sertifikası alanlar özel sektörde kendini geliştirme imkânı bulabilir. Aile danışmanı maaşı sabit kalmaz, danışman akademisyen olarak da çalışma fırsatı bulur. Özel sektörde aile danışmanlığının en önemli avantajı deneyim kazanan kişinin kendi özel aile sağlığı merkezini açabilmesidir.

Yurt dışı ile bağlantılı çalışan bir kurumda görev alan aile danışmanları farklı kültürler hakkında fikir edindikçe bakış açısı değişir. Yurt dışında aile danışmanı olmak yabancı dil seviyesini geliştirmek bakımından da avantaj sağlar. Bir aile danışmanı, aldığı eğitimler ve deneyimleri doğrultusunda şu kurumlarda danışmanlık hizmeti verebilir:

 • Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri
 • Aile Mahkemeleri (Bilirkişi)
 • Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi
 • Bakanlıkların İl Merkez Müdürlükleri
 • Özel Danışmanlık Büroları
 • Belediye Kadın ve Çocuk Danışmanlık Servisleri
 • Özel Okulların Rehberlik Servisleri
 • Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren özel kreş ve çocuk yuvaları
 • Kızılay
 • Aile Sağlığı Merkezleri’nde aile hekimlerinin yanında görev yapmak üzere aile danışmanlığı uzmanlığı kadroları açılmasına yönelik planlar da vardır.

Aile danışmanlığı sertifika programında yer almak ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olmanın maddi kazanç olarak ne sağladığı da merak edilen bir konudur. Aile danışmanı maaşı, çalışanın tecrübesi ve kurum veya kuruluşun politikaları kapsamından değişkenlik gösterir. Dolayısıyla net bir rakam vermek mümkün değildir. Bununla birlikte özel sektörde ortalama maaşın altı bin civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Aile danışmanlığı merkezi açmak için bu sertifikaya ve lisans mezuniyet belgesine sahip olmak gerekir. Ayrıca iş sözleşmesi gibi belgeleri tamamlamak gerekir. Bu noktada danışmanlık hizmeti almakta fayda vardır.

Uzaktan Aile Danışmanlığı Eğitimi Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular

 1. Doküman desteği var mı?

Aile danışmanlığı uzaktan eğitim kapsamında video kayıtlarının yanı sıra PDF dokumanlar da paylaşılır.

 1. Eğitime erişim ne kadar uzun?

Mezuniyeti takip eden 4 yıl boyunca eğitimlere erişmek mümkündür.

3.Sertifika MEB onaylı mı?

İsteyenler MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası, isteyenler Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı aile danışmanlığı sertifikası alabilir.

4.Süpervizyon süreci nasıldır?

Süpervizyon eğitimi hem uzaktan hem de örgün eğitim (sınav günü) şeklinde verilir. Örnek vaka incelemesi sayesinde bir aile danışmanın hangi durum karşısında nasıl davranması gerektiğine dair bilgi edinilir. Süpervizyon eğitiminin tamamlanmaması eğitimin tamamlanmamış gözükmesine neden olacaktır. Bu durumda da aile danışmanlığı sertifikası almak mümkün değildir.

Sonuç olarak

Aile danışmanlığı ve aile danışmanlığı eğitimi hakkında bilgileri derleyerek nasıl aile danışmanı olunur gibi merak edilen konuları aydınlığa kavuşturduk. Aile danışmanlığı, psikolojik bir danışmanlık hizmetidir ve toplum için önemli bir meslektir. Siz de aile danışmanı olarak görev yapmak için aile danışmanı sertifikası sahibi olmak istiyorsanız, aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı sayfamıza göz atmalısınız.