Blog

Öğretim Nedir?

Öğretim Nedir?

Öğretim Nedir? Öğretim nedir sorusunu cevaplayan sözlük anlamı;Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim; öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve

Eğitim Nedir

Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir? Eğitim Nedir… : Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayışa denir.Bireylerin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan

Sosyal Hizmetler Bölümüne Aile Danışmanı Eğitimi

Sosyal Hizmetler Bölümüne Aile Danışmanı Eğitimi Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda

Hemşirelere Aile Danışmanı Eğitimi

Hemşirelere Aile Danışmanı Eğitimi

Hemşirelere Aile Danışmanı Eğitimi Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası

Doktorlara Aile Danışmanı Eğitimi

Doktorlara Aile Danışmanı Eğitimi

Doktorlara Aile Danışmanı Eğitimi Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası

Psikologlar Aile Danışmanı Oluyor

Psikologlar Aile Danışmanı Oluyor

Psikologlar Aile Danışmanı Eğitimi Alıyor Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile