You are currently viewing Aile Terapisi Eğitimi Nedir?

Aile Terapisi Eğitimi Nedir?

Aile terapisti (aile danışmanı) unvanıyla çalışmak istiyorsanız aile terapisi eğitimi hakkındaki tüm detaylara hakim olmalısınız. Sizler için, aile terapisi eğitimi nedir, aile terapisti nasıl olunur gibi konuları ele alarak mesleğe dair öğrenmek isteyeceğiniz bilgilerden oluşan bir rehber hazırladık.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Aile Danışmanlığı Yönetmeliği’ne göre; üniversitelerin Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi lisans programlarından mezun olanlar aile danışmanlığı sertifikası sayesinde aile danışmanı olarak çalışma imkanına sahip olur. Üniversite veya MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak için alınan eğitim aile terapisi eğitimi veya aile danışmanlığı eğitimi olarak adlandırılır.

Aile Terapisti Nasıl Olunur?

Aile danışmanlığı sadece kazancıyla değil, topluma fayda sağlaması yönüyle de tercih edilen bir meslektir. Mesleği icra edebilmenin yolunun sertifika programının tamamlanması olduğundan bahsetmiştik. Eğitim ve sertifikasyon sürecine dair detaylara değinmeden önce aile danışmanının görevlerinden ve bir aile danışmanının hangi kişisel özellikleri taşıması gerektiğinden bahsedelim.  Nitekim bu konular aile danışmanı nasıl olunur sorusuna yanıt niteliğindedir.

Aile danışmanlığında amaç aile yapısının güçlü olmasını sağlayabilmektir. Bir aile danışmanı, bireysel terapilerden farklı olarak aileyi bir sistem, aile bireylerini de sistemin bir parçası olarak görür. Farklı yaklaşım ve tekniklerden yararlanarak sistemik terapi uygulayan aile terapistleri şu görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Aile üyelerini tanımak için anket, test gibi yöntemler kullanmak ve görüşmeleri planlamak
 • Ailenin birbirini kırmadan, incitmeden konuşup farklı düşüncelerine karşı saygıyla yaklaşabilmesine yardımcı olmak
 • Gerektiğinde aileyi psikiyatriste, madde bağımlılığı merkezine veya kolluk kuvvetlerine yönlendirmek
 • Aile üyelerinin arasındaki rol ilişkisini yeniden düzenlemek
 • Aile üyeleri arasındaki çatışmanın temelini öğrenmek
 • Boşanma sonrası uyum sürecine ilişkin danışmanlık hizmeti vermek
 • Maddi zorlukların, aşırı kıskançlık gibi takıntıların sebebiyet verdiği olumsuzlukların ortadan kalkmasına yardımcı olmak
 • Sosyal hizmet uzmanı, doktor, öğretmen, okul müdürü gibi kişilerle iletişim halinde kalmak
 • Gerektiğinde mahkemede bilirkişi olarak rapor vermek
 • Fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi için danışmanlık hizmeti vermek
 • Yeni evlenmek üzere olan çiftlere danışmanlık hizmeti vermek
 • Süreci kayıt altına almak ve raporlamak

Aile danışmanının görevleri aslında şuna işaret etmektedir: Etkili iletişim. Sağlıklı iletişim kurabilen aile yapısını sağlamayı amaçlayan bir aile danışmanı olabilmek için etkili iletişim becerilerine hakim olmak önem taşır. Elbette mesleğin  gerektirdiği kişisel özellik iletişim becerileri ile sınırlı değildir. Bir aile terapistinin;

 • Empati yapabilmesi,
 • Motivasyonunun yüksek olması,
 • İnsan ilişkilerinin iyi olması,
 • Pozitif olabilmesi,
 • Özeleştiri yapabilmesi,
 • Ahlaki değerlere saygılı,
 • Sabırlı,
 • Gözlem yeteneğinin olması,
 • İkna kabiliyetinin olması,
 • Farklı görüşlere karşı saygılı ve önyargısız olabilmesi de önemlidir.

Aile danışmanlığına başvurulmasının pek çok nedeni vardır. Genel olarak aile danışmanlığının hizmet alanları; anne-baba ilişki ve iletişim problemleri, çocuk ve ergen problemleri, boşanma süreçleri, kıskançlık ve aldatma sorunları şeklindedir. Danışmanlık hizmeti alan aileler şu konularda gelişim sağlayabilir:

 • Saygıyla dinleme
 • İncitici davranışlarda bulunmama
 • Beklentileri açıkça ifade etme
 • Duygu ve düşünceleri açıkça ifade etme
 • Farklı bakış açısıyla düşünme

Aile ve Çift Terapisi Eğitim Sertifikası Nasıl Alınır?

Aile ve çift terapisi verebilmek için aile danışmanlığı sertifika eğitimi almak zorunludur. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun olmak bu eğitimleri almanın koşuludur. Aile danışmanlığı alanında tezsiz yüksek lisans yapanlar eğitimden muaftır.

Aile Danışmanlığı Eğitim Konuları

 • Aile Yapısı Nedir?
 • Aile Olmak
 • Gelişim Alanları
 • Uyum Problemleri
 • Yaşlılıkta Görülen Uyum Problemleri
 • Çocuk Hakları
 • Çocuk Hukuku
 • Çift İlişkisini Etkileyen Unsurlar
 • Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç
 • Aile Danışmanlığında Yaklaşımlar
 • Temel Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Becerileri
 • Aile Danışmanlığı Sürecinde Kriz Yönetimi
 • Danışmanlık Meslek Etiği
 • Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon- Vaka Sunumu

Tezsiz Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Konuları

 • Aile Danışmanlığı Kuramları
 • Aile Sosyolojisi
 • Gelişim Psikolojisi
 • Ailede Kriz
 • Aile Danışmanlığında Güncel Konular
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri
 • Aile ve Çocuk Hukuku
 • Ailede İletişim
 • Aile Danışmanlığı Uygulamaları
 • Dönem Ödevi- Projesi

Aile danışmanlığı eğitiminde en kritik aşama süpervizyon eğitimidir. Süpervizyon eğitimi almayan ve sürecin sonunda yapılan sınavdan geçemeyenler danışmanlık sertifikası alamaz. Aile terapisi eğitimleri, eğitim kurumları ve üniversiteler tarafından verilir. Uzaktan eğitim sertifika programı zaman ve mekan bağımsız, bütçe dostu eğitim almayı sağlar.

Devlet Hastanesinde Aile Terapisi Var Mı?

Aile danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanmış olmak aile danışmanı olmak için önemli bir adımdır. Sertifika programını tamamlayarak aile danışmanı unvanını elde eden kişiler özel sektörde istihdam edilir. Aile danışmanlarının görev yapabildiği, yani aile terapisinin gerçekleştirildiği kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 • Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi
 • Aile mahkemeleri (bilirkişi)
 • Kadın ve aile sağlığı merkezleri
 • Bakanlıkların il merkez müdürlükleri
 • Aile danışmanlığı merkezleri
 • Belediyelerin aile ve toplum sağlığı merkezleri
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (SHÇEK) bağlığı aile danışmanlığı merkezleri

Kamu sektörüne aile danışmanı olarak atanmak mümkün değildir. Aile danışmanlarının kamu sektöründe çalışabilmesi için, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanına ve mezun olunan bölüm için açılmış kadroya ihtiyaç vardır. Bu nedenle aile danışmanlığı yapmak için iki seçenek vardır: Özel sektörde bahsettiğimiz kurum ve kuruluşlarda çalışmak ve özel aile danışmanlığı merkezi açmak.

Özel aile danışmanlık merkezi açmak için şu şartları sağlayabilmek gerekir:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
 • Kasten suç işleme gerekçesiyle 1 yıl veya daha uzun süreyle hapis cezası almamış olmak

Şartları sağlayan il müdürlüklerinden başvuruda bulunur. Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda açılış izni almak adım adım şu şekilde gerçekleşir:

 • Dosya 5 iş günü içinde incelenir. Usulsüzlük veya eksiklik tespit edilmesi halinde geri dönüş yapılır.
 • Başvuru dosyasının sorunsuz olması durumunda dosya denetim ve inceleme ekibine ulaştırılır.
 • Denetim ve inceleme ekibi, açılması planlanan merkeze giderek inceleme yapar ve il müdürlüğüne rapor sunar.
 • Raporun sonucu olumluysa özel aile danışmanlığı merkezi açılış izni ve sorumlu müdür belgesi merkez adresine ulaştırılır.

Sonuç olarak;

Aile terapisti eğitimi hakkında kapsamlı bilgiler paylaştık. Bu sayede kimler aile danışmanı olabilir, aile danışmanlığı çalışma alanları nelerdir gibi aile danışmanlığıyla ilgili en çok merak edilen soruları da yanıtlamış olduk. Aile danışmanı olma konusunda kararlıysanız, eğitim sayfamızı inceleyerek diğer detayları da öğrenebilirsiniz.