You are currently viewing Aile Danışmanlığı Sertifikası Zorunlu Mu?

Aile Danışmanlığı Sertifikası Zorunlu Mu?

Aile danışmanlığı sertifikası zorunlu mu öğrenmeye ihtiyaç duyanlar için, aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı hakkında merak edilenlere değindik.

Ailenin, bireyin hayatına yön verdiği yadsınamaz bir gerçek. Bu gerçekle birlikte türeyen aile danışmanlığı mesleği, yeni olmamasına rağmen son dönemlerde çok ilgi duyulan bir meslek halini aldı. Bu mesleği icra etmek isteyenler sertifikanın zorunlu olup olmadığını araştırma eğilimindedir. Elbette mesleği icra etmenin yolu üniversite veya MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası almaktır; fakat bu noktada, üzerinde durulması önem taşıyan bazı istisnalar ve şartlar vardır.

Aile Danışmanlığı Programı Nedir?

Bir bireye aile danışmanlığı yapma yetkisini veren ve aile terapisti veya aile danışmanı unvanını kazandıran belge aile danışmanlığı sertifikasıdır. Yani, aile danışmanlığı yapmak için aile danışmanlığı sertifikası almak kesinlikle zorunludur. Alanda danışmanlık sertifikası alabilmek ise öncelikle eğitim almayı gerektirir. Eğitimin hem online (uzaktan) hem de örgün şekilde alınması mümkündür.

Aile danışmanlığı programı, üniversiteler ve aile danışmanlığı kursu şeklinde hizmet veren eğitim kurumları tarafından düzenlenir. Aile Danışmanlığı Yönetmeliği kapsamında eğitim en az üç yüz saati teorik olmak üzere toplamda 450 saat olmak zorundadır. Sertifikanın en önemli gerekliliklerinden biri de eğitimin süpervizyon aşamasının tamamlamasıdır.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Veren Üniversiteler

Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında aile danışmanlığı eğitimi verir. Üniversitelerin düzenlediği eğitim programı ücret ve sertifikasyon açısından aile danışmanlığı kursu olarak hizmet veren eğitim kurumlarından farklılık gösterir. Üniversiteler, MEB değil YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) onaylı sertifika verir. Üniversitelerin aile danışmanlığı sertifikası ücretleri (eğitim ücreti) daha yüksektir. Aile Danışmanlığı Sertifikası Veren Üniversiteler yazımızda üniversitelerin listesini bulabilirsiniz.

Online Aile Danışmanlığı Eğitimi

Yazımızın başında belirttiğimiz üzere aile danışmanlığı, ihtiyacı ve popülaritesi artan bir danışmanlık hizmetidir. Dolayısıyla aile danışmanlığı eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşların sayısında önemli ölçüde artış olmuştur. Bu kurumların farkını belirleyen nokta eğitim kalitesi ve eğitimin şeklidir.

Teknolojinin bireylere dijital kimlik kazandırdığı, sektörlerin tümünde kuralları değiştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, teknolojiyi eğitimle birleştiren uzaktan eğitim dikkate alınması gereken bir eğitim şeklidir. Nitekim bu durum pandemi döneminde daha iyi anlaşılmıştır. Uzaktan eğitimle aile danışmanlığı eğitimi alınabilir. Üstelik uzaktan eğitim aile danışmanlığı sertifikası alanların yorumları olumlu yöndedir.

Aile Danışmanlığı Eğitim Konuları

Aile danışmanlığı eğitimleri, aile danışmanlığı hizmeti veren kurum ve kuruluşlara nitelikli iş gücü kazandırır ve alana ilgi duyanlara meslek edinme imkanı sağlar. Bunun için de eğitim sırasında aile danışmanlığı alanında atlanmaması gereken tüm konuların üzerinde detaylıca durulur. Titizlikle ele alınan aile danışmanlığı eğitim konuları şu şekildedir:

 • Aile Kurumu ve Yapısı
 • Aile Olma Süreci
 • Gelişim Alanları
 • Ailede Uyum Problemleri
 • Yaşlılıkta Uyum Problemleri
 • Çift İlişkileri
 • Ergenlik ve Gençlik Dönemi
 • Çocuk Hakları ve Hukuku
 • Aile Danışmanlığında Sosyal Vakalar
 • Danışmanlıkta Terapötik Süreç
 • Aile Danışmanlığında Post Modern ve Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
 • Aile Danışmanlığı Rehberlik ve Danışmanlık Becerileri
 • Aile Danışmanlığında Kriz Yönetimi
 • Meslek Etiği
 • Meslekte Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon ve Vaka Sunumları

Tüm bu başlıklar hakkında kapsamlı bilgi edinen kişi etkili iletişim becerilerine ve duygusal zekaya sahip lider ruhlu, önyargısız biriyse alanda başarılı olabilecektir. Aile danışmanlığı sertifikası sahibi olan aile danışmanları, aile danışmanlık merkezinde veya hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda çalışma fırsatı kazanır.

aile danışmanlığı sertifikası

Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans İçin Geçerli Mi?

Aile danışmanlığı eğitimlerine dair en çok merak edilenler; yüksek lisans yapanlar, sosyologlar, henüz mezuniyet belgesine sahip olmayanlar ve açık öğretim mezunları için eğitimin geçerli olup olmadığıdır. Uzaktan eğitimin nasıl avantaj sağlayıp sürecin nasıl ilerlediği de merak konusudur. Öncelikle aile danışmanlığı sertifikası kimler alabilir konusunu netliğe kavuşturalım.

Lisans programlarının bazı bölümlerden mezun olmayanların aile danışmanlığı eğitimlerine katılıp sertifika alması söz konusu değildir. Bu bölümler şunlardır: Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmeti, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik, Tıp (Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi). Henüz mezun olmayanlar, ilgili bölümde okuduğunu belgelemek suretiyle eğitime katılabilse de mezuniyet belgesi olmadan sertifika alamaz.

İlgili alanda yüksek lisans programı ile eğitim almış olmak sertifika programından muaf olmak demektir. Bu hem örgün eğitim hem de uzaktan eğitim için geçerlidir. Nitekim yüksek lisans yapanlar şu konularda yeterlilik sahibi olur:

 • Aile yapısını analiz etme
 • Ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanımlayabilme
 • Aileye interdisipliner (farklı disiplinlerin katkısı) yaklaşımla danışmanlık hizmeti verme
 • Aile içi iletişim unsurlarını tanıma
 • Aile danışmanlığı kuramları ve aile danışmanlığı tekniklerine hakim olma
 • Travma ve kriz durumunda nasıl yaklaşım sergilemek gerektiğini bilme
 • Aile danışmanlığında terapinin ilk aşamasında aile hakkında bilgi toplamak için hangi araştırma ve inceleme yöntemleri kullanacağını bilme
aile danışmanlığı sertifikası

Aile Danışmanlığı Sertifikası Ücretsiz Mi?

Aile danışmanlığı sertifikası ücretsiz olmakla birlikte eğitim ücretlidir. Süpervizyon eğitimini tamamlayan kursiyerler belirli bir ücret karşılığında aile danışmanlığı sınavı için hak kazanmış olur. Sınavı başarıyla tamamlayanlar aile danışmanlığı sertifikası alabilir. Aksi halde tekrar sınava girmek durumunda kalır. Sınavdan 55 puan ve üzerinde not alanlar katılım belgesi, başarı veya üstün başarı belgesi de kazanmış olur.

Aile danışmanlığı eğitiminin ücretli olması eğitimin kazanımının fazla olmasından kaynaklanır. Eğitimler bireylere aile danışmanı unvanını kazandırır ki, bir aile danışmanı esasında ruh sağlığı profesyonelidir. Alanda eğitim almış kişiler kendi adına özel aile danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahiptir. Ayrıca şu kurum ve kuruluşlarda aileler için hizmet verebilir:

 • Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi
 • Aile mahkemeleri (bilirkişi)
 • Kadın ve aile sağlığı merkezleri
 • Bakanlıkların il merkez müdürlükleri
 • Özel aile danışma merkezi
 • Belediyelerin aile ve toplum sağlığı merkezleri
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (SHÇEK) bağlığı aile danışmanlığı merkezleri

Aile danışmanları bu kurumlarda danışmanlık hizmeti vererek topluma fayda sağlamış olacaktır. Tüm bu kazanımlar göz önünde bulundurulduğunda ilgili bölümlerden mezun olanların önceliğinin sertifikayı elde etmek olması gerektiği ortadadır. Yalnız sertifika programı düzenleyen kurumlar arasında tercih yaparken şu unsurlara dikkat etmek gerekir:

 • Sertifikada MEB onayı olacak mı?
 • Üniversite veya MEB onayı seçme imkanı var mı?
 • Eğitmenin alandaki deneyimi veya akademik bilgisi nedir?
 • Ders içeriklerine ne kadar süreyle ulaşılabilir?
 • Uzaktan eğitim veren kurumlarda satış sonrası hizmet var mı?

Sonuç olarak;

Aile danışmanı olmak isteyenler için sertifika zorunluğunun şartlarından, sertifikanın nasıl alınabildiğinden ve nasıl kazanç sağladığından bahsettik. Şüphesiz ki aile iyileştiğinde toplum iyileşecektir. Toplumsal kalkınmanın sağlanması için aile danışmanlığı hizmeti bu denli önemliyken, bu değerli mesleği icra etme hakkına sahip olmak da bir o kadar önemlidir. Kilit nokta ise aile danışmanlığı sertifikasıdır. Siz de bu alanda kariyer planlıyorsanız eğitim sayfamızdaki bilgileri incelemenizi öneririz.