You are currently viewing Aile Danışma Merkezleri Ne İş Yapar?

Aile Danışma Merkezleri Ne İş Yapar?

Aile danışmanlarının öncelikli çalışma alanı olan aile danışma merkezleri, psiko-sosyal süreçlerine odaklanarak danışanlara hizmet sunar. Birden fazla aile danışmanını ağırlayabilen danışma merkezi, danışanların en iyi şekilde destek ve danışmanlık hizmeti almasının önüne açar. Peki aile danışmanı ve genel olarak aile danışma merkezleri ne iş yapar, danışanlara hangi konularda destek verir?

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

Aile danışma merkezlerinde çalışan danışmanlar, en kısa tanımla danışanların ilgili sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak psiko-sosyal danışmanlık süreci başlatırlar. Aile danışmanı, aile üyelerini merkeze alarak vakaya özel değerlendirme ve analiz işlerini ele alır. Aile danışma merkezlerinde, danışanlarla ön görüşme planlanır ve seans ile oturumların nasıl düzenleyeceği, seanslara kimlerin katılacağı gibi detaylar konuşulur. Genel olarak ise aile danışma merkezleri ve aile danışmanları, bireysel terapiden farklı olarak en az iki kişinin olduğu bir seans planlar. Tabii ki aile bireylerinin de görüşleri ve istekleri dikkate alınarak terapi seansının nihai akışı ortaya çıkar.

Aile danışma merkezleri aşağıdaki konular dahilinde danışanlara kapılarını açar;

 • Çift terapisi kapsamında eşler arasında sorunlar ve gerilimler,
 • Çocuk gelişimi ve ergenlik psikoloji ile ilgili psiko-sosyal durumlar,
 • Ebeveynlik bilgi ve becerileri kazanmak,
 • Evliliğe ve ebeveynliğe hazırlık, geçiş dönemleri,
 • Ailede kronikleşen psikolojik rahatsızlıklar, bağımlılıklar,
 • Aile yaşantısından kaynaklı travmalar.

Yukarıdaki konular, aile danışmanlık hizmet içeriğinin genel başlıklarıdır. İletişim sorunları, tek ebeveynliğe geçiş, ergen depresyonu, cinsel terapi ve ailede intihar vakası gibi konular da aile danışmanlık hizmetinin alt başlıkları olarak görülür. Bu konular eşliğinde danışanları kabul eden aile terapisti yani danışmanı ise aşağıdaki işleri yerine getirir:

 • Ailedeki ilişki ve iletişim ağını tespit ederek seans ve oturumların ne şekilde düzenleneceğine karar verir.
 • Çift ve evlilik terapisini gerektiren konularda, çiftleri ortak oturumda değerlendirir ve farkındalıklarını artırmak amacıyla bir terapi tasarlar.
 • Ebeveynliğe hazırlanan bireyler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar.
 • Çocuk gelişimini ve psikolojisini ilgilendiren konularda, ailenin sorundaki etkenliğini gözlemler.
 • Genel olarak aile bireyinin ya da üyelerinin olduğu oturumlarda, iletişim sürecini raporlar ve analiz eder.

Aile danışmanı, ciddi ruh sağlığı sorunları karşısında bireyi veya bireyleri ruh sağlığı hastalıkları ve hizmeti sunan kurumlara yönlendirir. Böyle durumlarda bireysel terapi gerekebilir ve aile danışmanı da bireysel terapi yapma yetkisini kullanmaz. Aile danışmanlık merkezleri, resmi mevzuatın belirlediği görevler dahilinde rehberlik ve danışmanlık hizmet yetkisini kullanırlar.

Aile Danışma Merkezi Nasıl Açılır?

450 saatlik aile danışmanlığı eğitimi tamamlandıktan sonra kendi danışmanlık merkezinizi açabileceğiniz gibi danışmanlık merkezlerinde de çalışabilirsiniz. Aile danışma merkezi açmanın yasal şartlarından biri olan aile danışmanlığı sertifika programı, danışmanlık bilgi ve becerileri edinmenizi sağlayarak sizi mesleğe hazırlar. Teorik bilgilerin yanı sıra süpervizyon aracılığıyla da uygulanabilir bilgi ve becerilere sahip olmanız hedeflenir. Sertifika programını başarıyla bitiren kursiyerler danışmanlık merkezlerinde çalışmaya da hak kazanırlar.

Aile danışma merkezi açma yolunda ise yönetmelikteki şartları yerine getirmek gerekir. Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği gereği, ikametgah edilen yerin il müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunulur. Yazılı başvuruda göndermeniz gereken belgeler ise kurucu kişiye ve merkezde çalıştırılacak kişiye göre değişiklik gösterir. Kurucu olan gerçek kişiden, kamu veya özel kurumlardan yazılı başvuruda istenen belgelerden bazıları şu şekildedir:

 • Gerçek kişi içinC kimlik numarası beyanı, özel ve kamu tüzel kişisi için ise vergi kimlik numarası,
 • Merkezin adı, telefon numarası ve adresi,
 • Yönetmeliğe uygun olacak şekilde merkezin iç hizmet yönergesi,
 • Tüzel kişi, sermaye şirketiyse göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasında olduğunu ve ayrıca şirketi temsil yetkisine sahip olduğunu gösteren noterden tasdikli belge,
 • Gerçek kişi için adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

Genel olarak belgeler bu şeklinde olup ayrıntılı bilgiler edinmek için ilgili yönetmeliği okumanız gerekir.

Aile Danışmanı Meslekte Nasıl Uzmanlaşır?

Uzman aile danışmanı kavramı yaygınlık kazanmasa da aile danışmanı çeşitli alanlarda uzmanlığını gösterebilir. Örneğin, meslekte belli bir süre deneyim elde ettikten ve ilgili eğitimleri aldıktan sonra çift terapisi alanına yönelebilirsiniz. Ülkemizde de en çok çift ilişkileri ve sorunları bağlamında danışmanlık hizmeti alındığından çift ve evlilik terapisi uzmanlaşmak için doğru bir alandır. Ayrıca çocuk gelişimini ve ergenlik çağını konu alarak spesifik alanlara yönelebilirsiniz. Yolun en başında, kararınızı kesinleştirerek alan eğitimlerine de başvurabilir ve erkenden ilgili alanda deneyim elde edebilirsiniz.

Aile Danışma Merkezleri ile İlgili Merak Edilenler

Aile Danışma Merkezlerinde Çalışmak İçin Hangi Şartlar Geçerlidir?

Ülkemizde aile danışmanlığı mesleği, yasal yönetmeliğe bağlıdır. Aile Danışma Merkezleri yönetmeliğine göre;

 • psikoloji,
 • sosyoloji,
 • psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • sosyal hizmetler,
 • tıp,
 • hemşirelik,
 • çocuk gelişimi bölümlerinde en az 4 yıllık eğitim görenler, aile danışmanlığı eğitimi alarak mesleği yerine getirebilirler. Gerekli görülen aile danışmanlığı eğitimi için ise en az 450 saatlik MEB ya da YÖK tarafından verilen sertifika programına başvurmalısınız. Eğitimi başarıyla tamamladığınızda, resmi olarak aile danışmanlığı alanında hizmet sunabilirsiniz.

Kendi Danışmanlık Merkezimi Nasıl Açabilirim?

Aile danışmanı olarak kendi aile danışmanlık merkezinizi de açabiliyorsunuz. Yalnız bu hizmeti yerine getirmek için Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğindeki ikinci bölümünü okumak ve şartları yerine getirmek gerekiyor.

Aile Danışma Merkezleri Özel Sektöre mi Bağlı?

Aile danışmanlığı merkezleri, genel olarak özel sektör odaklı kurum ve kuruluşlardır. Kamuda bizzat aile danışmanlığına yönelik atama ve alım süreci henüz uygulanmıyor. Fakat ileride kamu dahilinde de aile danışmanlarının çalışabilecekleri öngörülüyor.

Aile danışma merkezleri ve aile danışmanı ne iş yapar sorusunu yanıtladık. Eğer ilgili bölümden mezunsanız ve aile danışmanı olmak istiyorsanız MEB onaylı aile danışmanlığı sertifika programınıza başvurabilirsiniz.