You are currently viewing Aile Danışmanlığı Eğitimi Hakkında 10 Soru 10 Cevap

Aile Danışmanlığı Eğitimi Hakkında 10 Soru 10 Cevap

Aile danışmanlarına ve aile danışmanlığı hizmetine olan ihtiyaç giderek artarken aile danışmanlığı eğitimi pek çok kişi için halen soru işaretidir. Biz de bu soru işaretlerini gidermek için aile danışmanlığı eğitimi hakkında en çok merak edilen soruları ve yanıtlarını derledik.

Aile danışmanlığı hakkında merak edilen soruları yanıtlamadan önce aile danışmanlığı hizmetinin neden önemli olduğunu, neden aile danışmanlarına olan ihtiyacın neden arttığına değinmeliyiz.

Aile danışmanlığının diğer danışmanlık türlerinden farklı olmasının en önemli nedeni aileyi bir sistem olarak değerlendirmesi ve bireyi değil, aile sistemindeki bir unsuru (iletişimsizlik, kuşak çatışması, toplumsal nedenler vb.)  sorun olarak görmesidir. Bir aile danışmanı, danışan aile üyelerinin tümüyle görüşerek bütüncül bir bakış açısıyla sorunu çözmeye çalışır. Elbette aile danışmanı sadece çocuklu bir aileye danışmanlık hizmeti vermez. Çocuk sahibi olmak isteyen veya aile olmayı planlayan bireylere de danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir.

Toplumun sosyo kültürel unsurlar nedeniyle değişime uğraması aile yapısının da değişime uğramasına sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla sorunlara yol açan pek çok sosyo-kültürel veya ekonomik nedenden bahsetmek mümkündür. Bir aile danışmanı tüm bu nedenleri ortadan kaldırmaya, ailenin fertlerinin birbiriyle doğru iletişim kurmasına yardımcı olmaya odaklanır.

1.Aile Danışmanlığı Eğitimi Nedir?

Aile danışmanı unvanıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapabilmek için aile danışmanlığı eğitimi almak gereklidir. Bu nedenle aile danışmanlığına dair en çok merak edilen konu aile danışmanlığı eğitiminin ne olduğudur. Aile danışmanlığı eğitimi, aile danışmanlığı sertifika programı adıyla da bilinir.

Aile danışmanlığı eğitimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve 09/2012 tarihli Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında verilir. Aile danışmanı olmak üzere verilen bu eğitimin sonunda üniversite veya MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası verilir.

2.Aile Danışmanlığı Eğitimi Nereden Alınmalı?

Son yıllarda aile danışmanlığı hizmetine ve aile danışmanlarına olan ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle aile danışmanlığı kursu sayısında önemli artış vardır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel sektör eğitim kurumları, örgün veya uzaktan aile danışmanlığı eğitimi şeklinde eğitim verir. Bu kurumların yanı sıra aile danışmanlığı eğitimi veren üniversiteler de vardır. Hem üniversiteler hem de özel sektördeki eğitim kurumlarında eğitim, akademik veya sektörel deneyimi olan kişiler tarafından verilir.

3.Aile Danışmanlığı Eğitimi Kimler Alabilir?

Aile danışmanlığı sertifika programında eğitim süreci başlayabilmesi için belli başlı lisans bölümlerinden mezun olmak gerekir. Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Tıp bölümlerinden mezun olmayanlar aile danışmanlığı eğitimi alamaz.

Söz konusu bölümlerden mezun olup yüksek lisans yapanların aile danışmanlığı programı ile sertifika almasına gerek yoktur. Bu bölümlerden mezun olmak eğitim ve sertifika için yeterli olsa da bireyin mesleğini başarıyla yapabilmesi için iletişim becerilerinin yanı sıra duygusal zekâsının da yüksek olması gerekir. Bir kişinin duygusal zekâsının yüksek olduğunu gösteren özellikler ise şunlardır:

 • Kelime hazinesi geniştir ve hislerini iyi analiz ederek kendini çok iyi ifade edebilir.
 • Başkalarının duyguları ve ihtiyaçlarını önemser.
 • Güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunun farkındadır.
 • Negatif durumlara pozitif bakış açısıyla yaklaşabilir.
 • Hata yapmaktan korkmazlar.
 • Negatif insanlarla iletişim kurmazlar.

4.Aile Danışmanlığı Eğitimi Veren Üniversiteler Var Mı?

Üniversiteler de aile danışmanlığı sertifika programı açabilir. Sürekli Eğitim Merkezi adı altında verilen bu eğitim programları uzaktan veya örgün eğitim şeklinde düzenlenir. Verilen sertifika Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı olur. Ne var ki, ödenmesi gereken ücret özel sektörde hizmet veren eğitim merkezi alternatifleriyle kıyaslandığında çok yüksektir. Amacınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaksa, uzaktan eğitime daha sıcak bakıyorsanız eğitim sayfamızdaki detayları inceleyebilir ve vakit kaybetmeden eğitim sürecini başlatabilirsiniz.

5.Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Dersleri Nelerdir?

Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği kapsamında süpervizyon eğitimi almak zorunludur. Süpervizyon eğitimini tamamlamayan öğrencilerin eğitimleri ve sertifikaları geçersizdir. Eğitim kapsamında detaylarına değinilen, aile danışmanlığı eğitim konuları şunlardır:

 • Aile Danışmanlığı
 • Aile Kurumu Ve Yapısı
 • Aile Olma Süreci
 • Gelişim Alanları
 • Ailede Uyum Problemleri
 • Yaşlılıkta Uyum Problemleri
 • Çift İlişkileri
 • Ergenlik ve Gençlik Dönemi
 • Çocuk Hakları Ve Hukuku
 • Aile Danışmanlığında Sosyal Vakalar
 • Danışmanlıkta Terapötik Süreç
 • Aile Danışmanlığı Yaklaşımları
 • Aile Danışmanlığı Rehberlik Ve Danışmanlık Becerileri
 • Aile Danışmanlığında Kriz Yönetimi
 • Meslek Etiği
 • Meslekte Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon Ve Vaka Sunumları

6.Uzaktan Aile Danışmanlığı Eğitimi Kaç Sürer?

Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Resmi gazetenin 4 Eylül 2012 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre danışmanlık hizmetine başlayabilmek için alınması zorunlu olan aile danışmanlığı eğitim toplamda 450 saattir. Bu süre en az 300 saat teorik, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyon eğitimi şeklindedir. Dolayısıyla süre uzaktan eğitimde farklı olamaz.

Uzaktan eğitim sürecinde, eğitimin 120 saati video ders şeklindedir. Bu videolar profesyonel kameralar ile eğitim standartlarına göre çekilmiştir. Öğrencilerin eğitmen ile etkileşime girmesi ve anlayamadığı konulardaki eksikliklerini kapatabilmesi için canlı derslere katılım kritik önem taşır. Video konferans uygulaması üzerinden yapılan canlı dersler kaydedilir. Videoların yanı sıra PDF dokümanlar da verilir.

450 saatte aile danışmanlığı eğitimi uzaktan eğitim şeklinde olduğunda daha avantajlıdır. Özellikle de çalışan kişiler veya zaman, mekân konusunda kısıtlamaları bulunan kişiler uzaktan eğitim almayı tercih eder. Uzaktan eğitim sürecinin öğrenciye nasıl katkı sağladığı, avantajların neler olduğu konusunda daha detaylı bilgi için Uzaktan Eğitim Nedir ve Neden Çok Önemlidir yazımızı da okuyabilirsiniz.

7.Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Aile danışmanlığı eğitimi, aslında aile danışmanı nasıl olunur sorusunun yanıtıdır. Aile danışmanlığı sertifika programına dâhil olup eğitim sürecini başarıyla tamamlayanlar aile danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanır. Bu sertifika ile özel aile danışma merkezi kurabilir. Aile danışmanlığı merkezi kurmak için aile danışma merkezleri yönetmenliğindeki şartları yerine getirmek gereklidir.

Aile danışmanlarının kamuda çalışabilmesi için bahsettiğimiz bölümlerden mezun olup Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile bölümler için açılan kadrolara atanması gerekir. Aile danışmanlarının özel sektörde iş bulma olasılığı da daha yüksektir. Aile danışmanı çalışma alanları diyebileceğimiz kurumlar şunlardır:

 • Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri
 • Aile Mahkemeleri (Bilirkişi)
 • Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi
 • Bakanlıkların İl Merkez Müdürlükleri
 • Özel Danışmanlık Büroları
 • Belediye Kadın ve Çocuk Danışmanlık Servisleri
 • Özel Okulların Rehberlik Servisleri
 • Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren özel kreş ve çocuk yuvaları
 • Kızılay

Aile danışmanlarının ve aile danışmanı olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de aile danışmanlarının aile hekimlerinin yanında görev yapıp yapamayacağıdır. Aile danışmanlarının Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapabilmesi için planlar yapılmaktadır.

8.Aile Danışmanlığı Eğitimi Ücretleri Yüksek Mi?

Aile danışmanlığı, üçüncü soru başlığımız altında sıraladığımız bölümlerden mezun olanlar için altın bilezik niteliğindedir. Aile danışmanlığı sertifikası alanlar kendi işini kurma avantajı elde eder. Özel sektörde pek çok alanda aile danışmanlığı hizmeti vermek de mümkündür.

Aile danışmanlığı, sadece istihdam açısından değil, topluma fayda sağlayabilmek açısından da değerli bir meslektir. Bu amaçla verilen eğitimler yine aile danışmanlığında uzman kişiler tarafından verilmelidir. Bir eğitimin başarılı olması için eğitmenlerden dokümanlara, eğitime erişim süresinden sertifikadaki onaya pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle bizim önerimiz ücretlere değil, eğitimin nasıl verildiğine odaklanmanızdır.

Üniversitelerdeki programlar, özel sektördeki eğitim kurumlarında verilen eğitimlerin iki katı ücret ödemeyi gerektirir. Aile danışmanlığı sertifikası ücretleri kurum doğrultusunda değişkenlik gösterir.

9.Ön Lisans Mezunları Aile Danışmanlığı Sertifikası Alabilir Mi?

Aile danışmanının ve verdikleri hizmetin öneminin farkında olan ön lisans mezunu pek çok kişi aile danışmanlığı sertifikası almak ister. Ne var ki hiçbir ön lisans bölümünün sertifika alması mümkün değildir. Aile danışmanlığı eğitim sürecini başlatabilmek için şu bölümlerden mezun olmak zorunludur:

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Tıp
 • Sosyal Hizmetler
 • Sosyoloji
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi
 • Sosyoloji

10. Sosyoloji Aile Danışmanlığı Sertifikası İçin Uygun Bir Bölüm Mü?

Sosyoloji bölümü mezunları aile danışmanlığı sertifikası alabilir. Yani, mezuniyet belgesi sosyoloji mezunlarının aile danışmanı olarak çalışmaları için yeterli değildir. Sosyoloji mezunlarının aile danışmanlığı eğitimine katılıp eğitimi başarıyla tamamladığını belgelemesi gereklidir.