You are currently viewing Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak İçin Gereken Şartlar

Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak İçin Gereken Şartlar

Aile danışmanlarının bir numaralı çalışma alanı olan aile danışma merkezleri, danışman adayının kendi merkezine açmasına da kaynak oluyor. Gerekli şartları yerine getirmeniz durumunda, kendi danışmanlık merkezini açabilir ve meslek elemanı ile birlikte danışanları kabul edebilirsiniz. Peki aile danışmanlığı alanında çalışmak ve bizzat kendi danışmanlık merkezinizi açmak için neleri yerine getirmeniz gerekir? Yazımızda bu sorulara yanıt vererek aile danışmanlığı merkezleri ile ilgili merak edilenleri ele alacağız.

Özel Aile Danışma Merkezi Açma Şartları

Aile danışma merkezleri, işinde yetkin ve nitelikli aile danışmanlarını barındırarak danışanlara en iyi hizmeti sunmayı amaçlar. Aile danışmanlığı hizmetinin öncelikli yeri olan aile danışma merkezleri, aile bireylerinin sorunlarına karşı psiko-sosyal destek uygulamaları etkinleştirir. Danışmanlık alanı, genel olarak bir uzmanlık bilgisi ve tecrübesi gerektirdiği için burada çalışacak kişilerin ilgili alanda eğitim almaları zorunludur. Aile danışmanları da alan eğitimini tamamladıktan sonra aile danışmanlığı merkezi açma ile ilgili faaliyetlere girişirler.

Aile danışmanları, kendi girişimleriyle danışma merkezi açmak için yönetmelikteki şartları yerine getirmelidirler. Yönetmeliğine göre aile danışma merkezi açmak için yerine getirilmesi zorunlu olan şartlar şöyledir:

 • TC Kimlik Numarası,
 • Açılması Planlanan Merkezin Adı, Adresi ve Telefon Numarası,
 • Açılacak Merkezin, Yönetmeliğine Uygun Olacak Şekilde Hazırlanmış İç Hizmet Yönergesi,
 • Adli Sicil Kaydına İlişkin Yazılı Beyan.

Yukarıdaki şartlar, merkez açmayı düşünen gerçek kişiler için olup özel hukuk tüzel kişileri için de daha farklı şartlar geçerlidir. Kurucu ya da sorumlu müdür olarak çalışacak kişide aranan şartlar da şu şekildedir:

 •  Türk Vatandaşı Olmak,
 • Kendi İradesine Sahip Olmak, ( Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti)
 • Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı 1 Yıl ya da Daha Uzun Süreyle Mahkum Olmamak.

Yukarıdaki başvuru şartlarını ve belgelerini tamamlayarak İl müdürlüğüne başvurmanız gerekir. İl müdürlüğü başvuruyu inceledikten sonra uygun görülmesi durumunda açılış izni de verilecektir. Şimdi açılış izninin nasıl işlediğine dair adımları ele alalım.

Aile Danışma Merkezleri Açılış İzni Nasıl Alınır?

Aile danışma merkezi açılış izni, İl Müdürlüğü tarafından tarafından incelenir ve yine İl Müdürlüğü tarafından onaylanır. Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine göre açılış izninin detayları şöyledir:

 • İl müdürlüğü, başvuru belgelerinin yer aldığı dosyayı beş gün içinde inceler. Dosyada eksiklik ya da usule aykırı bir durum varsa başvuruyu gerçekleştirilen kişiye ulaşılır.
 • Başvuru dosyasında eksiklik ve usulsüzlük yoksa başvuru dosyası, denetim ve inceleme ekibine gönderilir.
 • Açılacak merkez, denetim ve inceleme ekibi tarafından yerinde görülür ve ekibin hazırladığı raporu il müdürlüğüne sunması beklenir.
 • İnceleme sonucunda, merkezin açılmasında herhangi bir sorun yoksa açılış izin belgesi ve sorumlu müdür belgesi ilgili merkeze gönderilir.

Eğer merkez incelemesinde bir sorun tespit edildiyse bunun raporu başvuru sahibine yazılı olarak iletilir. Eksiklik ya da sorunun giderilmesinden sonra ise madde 1’deki şartlar aynı şekilde tekrar işler

Aile Danışma Merkezlerindeki Mesleki Elemanı Kimdir?

Kendi aile danışmanlık merkezini açan aile danışmanı, yönetmelikte meslek elemanı olarak geçen kişiyi de istihdam etmek zorundadır. Ayrıca kendi dışında başka aile danışmanlarını da çalıştırabilir. Meslek elemanı olarak istihdam edilecek kişinin eğitim durumu ise yönetmelikte şöyle ifade ediliyor:

 • Tıp,
 • Psikoloji,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,
 • Sosyal Hizmet,
 • Çocuk Gelişimi,
 • Okul Öncesi Öğretmenliği,
 • Sosyoloji,
 • Aile ve Tüketici Bilimleri,
 • Hemşirelik.

Bu bölümlerden mezun olanlar, en az 4 yıllık eğitim almaları durumunda aile danışmanlık merkezlerinin meslek elemanı pozisyonuna başvurabilirler. Yalnız tek şart, bölüm mezuniyeti değildir. Aynı aile danışmanlığı eğitimi gibi meslek elemanının da aile danışmanlığı meslek elemanı eğitimi alması gerekir. Yönetmelikte bu şart şöyle tanımlanır:

 

 • Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ya da bizzat üniversitelerden tarafından verilen en az 80 saati teorik, 40 saati uygulamalı toplam 120 saatlik alan eğitimini tamamlamak.

Bu maddeden muaf olanlar ise ilgili bölümlerden mezun olup yine ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlardır.

Danışmanlık merkezlerinde çalışan meslek elemanının görevleri ise şu şekildedir:

 • Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikleri organize etmek,
 • Merkezin tanıtımını içeren hizmetleri düzenlemek,
 • Mesleki çalışmalardaki kayıtları, gizlilik esasına göre düzenlemek, değerlendirme ve ayrıca saklamak.
 • Mesleki diğer görevleri süpervizyona göre sürdürmek.

Aile Danışmanlığı Merkezi ile İlgili Merak Edilenler

Aile Danışma Merkezi Açmak İçin Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekir?

Aile danışmanı olarak danışmanlık hizmeti sunan yerlerde çalışmak için:

 • sosyal hizmetler,
 • psikoloji,
 • sosyoloji,
 • rehberlik ve psikolojik danışmanlık,
 • çocuk gelişimi,
 • tıp,
 • hemşirelik bölümlerinin birinde en az 4 yıllık eğitimi tamamlamak gerekir. Eğitimi tamamladıktan sonra ise aile danışmanlığı sertifika programına ya da yüksek lisans eğitimine katılmanız zorunludur. Eğitim seçeneği için MEB, YÖK ya da üniversiteler tarafından verilen kursları araştırabilirsiniz. Burada önemli olan uygulamalı süreci başarıyla geçip sertifikaya ya da diplomaya hak kazanmanızdır.

Kamuda Aile Danışma Merkezleri Var mı?

Aile danışma merkezleri, genellikle özel sektör odaklıdır. Hâlihazırda aile danışmanlığına ilişkin güncel bir atama da yoktur. Fakat bazı belediyelerde, aile ve kadın hizmetleri adıyla danışmanlık-destek süreçleri başlatılabiliyor. Buralara başvurarak aile danışmanlık hizmetini, danışanlarla buluşturabilirsiniz.

Aile Danışma Merkezleri Ne İş Yapar?

Aile danışma merkezleri, aile terapisi konularını ele alarak psiko-sosyal sorunların çözüm yolunu açar. Aile danışmanı, birbirinden farklı sorunlara sahip aile üyelerini, kapsamlı bir analizle ele alıp görüşmeler planlar. Aile terapisi boyunca da aile üyelerini, yargılamadan çözüme gidecek yolda farkındalıkları artırmayı amaçlar.

Aile danışmanlarının kariyer yuvalarından biri olan aile danışmanlık merkezini ele aldık. Eğer saydığımız bölümlerden mezunsanız ve aile danışmanlığı alanında bir kariyer hedefliyorsanız eğitim sayfamız aracılığıyla bu hedefinizi gerçekleştirebilirsiniz.