Aile Danışmanlığı Kursu

aile-danismanligi

Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisine sahip bireydir.
Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik sosyal danışmanlık hizmetine denir. Kurumumuzda Aile Danışmanlığı Kursu verilmektedir. Eğitim sonrası yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlerimiz MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Kursa Kimler Katılabilir?

Çocuk Gelişim Uzmanları

  • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
  • Psikologlar
  • Psikolojik Danışmanlar
  • Sosyal Hizmet Uzmanları
  • Psikoloji ve PDR mezunları
  • Sosyologlar
  • Hemşireler

Not: 100 ya da 120 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar 464 saate tamamlama eğitimine katılabileceklerdir. Önceden aldıkları sertifikanın fotokopisini vermek suretiyle, daha önce almış oldukları derslerden muaf olacaklardır.

Aile Danışmanlığı Kursunun Amacı

Aile danışmanlığı kursu ailelerin hem aile içi hem de sosyal çevre ile olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tespit eden çözümü için yöntem geliştiren, bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, aile,birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan AİLE DANIŞMANI meslek erbabını yetiştirmeye yöneliktir.

Aile Danışmanlığı Kursu Sertifika Programımız toplam 464 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir ;

1 Aile Yapısı
2 Aile Olma
3 Gelişim Alanları
4 Gençlik Dönemi
5 Uyum Problemleri
6 Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları
7 Çocuk Hakları ve Hukuku
8 Çocuk İstismar ve İhmali
9 Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar
10 Sosyal Vaka Verileri
11 Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar
12 Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar
13 Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
14 Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri
15 Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi
16 Meslek Etiği
17 Araştırma Teknikleri
18 Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu