You are currently viewing Aile Danışmanlığı, popüler mesleklerden biri olacak

Aile Danışmanlığı, popüler mesleklerden biri olacak

Boşanma oranlarının artması, toplumun temelini oluşturan ailede zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar ve sorunlarının çözümünde aile danışmanlığı mesleğinin yakın gelecekte en popüler meslek grubuna girmesi bekleniyor. Aile Danışmanlığı, popüler mesleklerden biri olacak

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AİLEMER Müdürü Dr. Mert Akcanbaş, “Günümüzde devletin aile yapısını restore etmeye yönelik kararlılığı, aile danışmanlığını çok aranan bir meslek haline getirmektedir” diye konuştu. Aile Danışmanlığı, popüler mesleklerden biri olacak

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AİLEMER Müdürü Dr. Mert Akcanbaş, aile danışmanlığının ülkemizde henüz çok yeni bir meslek dalı olduğunu söyledi.
Ülkemizde aile danışmanlığının 4 Eylül 2012 tarihinde. “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği.” ile yasal varlık kazanmış bir meslek olduğunu belirten Dr. Mert Akcanbaş, aile danışmanlarının görev ve yetkilerinin yönetmeliğe göre belirlendiğini söyledi. Aile Danışmanlığı, popüler mesleklerden biri olacak

Aile danışmanlarının aile içindeki sorunların ortaya çıkmadan engellenmesinden aile içi şiddetin önlenmesine dair önemli pek çok görevi olduğunu belirten Dr. Mert Akcanbaş, bunları şöyle sıraladı:
“Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan sorunların oluşmadan engellenmesi.

Sorunların oluşmadan engellenmesi hedefleniyor

Anne- baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışması hedeflenmektedir.
Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak.

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor

Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak. Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek. Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek. Aile Danışmanlığı, popüler mesleklerden biri olacak

Boşanma sonrası uyum programları planlanıyor

Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak. Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak.

Aile içi şiddetin önlenmesi hedefleniyor

Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek. Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.”

Geleceğin gözde mesleği olacak

Aile Danışmanlığı Sertifikası alanların halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı teşkilatı, belediyeler, özel aile danışmanlığı merkezleri, kadın, aile, çocuk istismarı üzerine çalışan STK’lar gibi kurumlarda görev aldıklarını ifade eden Dr. Mert Akcanbaş, aile danışmanlığı mesleğinin popüler bir meslek haline geleceğini söyledi. Akcanbaş, şunları söyledi: “Boşanma oranının evlenme oranından daha hızla arttığı ülkemizde aile danışmanlığı yakın zamanda en popüler meslekler grubuna girecektir. Aile Danışmanlığı, popüler mesleklerden biri olacak

Her ülkede meslekler demografik değişim ve bunun sonucunda ortaya çıkan talepler doğrultusunda önem kazanırlar. Örneğin 1970-80’lerde ülkemizdeki büyük çocuk nüfusu çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi öğretmenlik ve benzeri mesleklere olan talebi arttırmışken 2000’li yıllarda artık yaşlanan nüfusla beraber yaşlı bakımı ve geriatrik hizmetler odaklı mesleklere kayma görülmektedir. Benzer şekilde evlilik ve boşanma oranlarındaki değişim, aile yapısını tehdit eden unsurlarda görülen artış, devletin aile yapısını restore etmeye yönelik kararlılığı aile danışmanlığını çok aranan bir meslek haline getirmektedir.”

Aile danışmanlığı sertifika programına ancak sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarının en az bir tanesinin 4 yıllık lisans programlarından mezun kişiler katılabilirler.
Şu anki yönetmeliğe göre 300 saati teorik ve en az 30 saati süpervizyon olmak üzere 150 saat uygulamayı içeren toplam 450 saatlik bir eğitim ile aile danışmanlığı sertifikası alınmaktadır.

Aile Danışmanlığı, popüler mesleklerden biri olacak

Dr. Mert Akcanbaş, katılımcılara aile danışmanlığı uygulamaları ve bu uygulamalarda karşılaşacakları olası sorunları aşmak üzere gerekli teknikleri öğretmeye yönelik yaklaşımın akademisyenler yanında kendi alanlarında deneyimli uygulamacı uzmanlar tarafından verildiğini söyledi.
Dr. Mert Akcanbaş, aile danışmanlığı eğitiminin dünyada olduğu gibi ülkemizde de sertifika programları ve yüksek lisans düzeyinde verildiğini belirterek şunları söyledi:
Aile danışmanlığı ve aile terapisi bireysel psikolojik danışmanlık ve bireysel terapiden çok farklı olup aile danışmanlarının psikoloji dışında aile ve çocuk hukuku, çocuk gelişimi, ailede cinsellik, aile içi uzlaşma, aile içi iletişim gibi çok farklı alanlarda bilgili ve yetkin olmaları gereklidir. Bireysel terapi eğitimi ve deneyiminin zararı olmasa da aile danışmanlığı tekniklerine yoktur. Kendisini bireysel terapi yaklaşımından kurtaramayan terapistler aile danışmanlığında başarılı olamazlar.
Aile danışmanlığı aile bireyleri arası karmaşık dinamikleri dengeye oturtabilecek, bireyler arası uzlaşmayı sağlayarak sistem olarak ailenin işlevselliğini sağlayabilecek uzmanlarca yapılır.”

Mesleki etik yönetmeliği eksik

Bugün aile danışmanlığı kurumunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ve yönetmelikleriyle yasal temel taşıyan bir meslek olarak hukuki açıdan yasası olmayan psikologlardan bir adım önde olduğunu ifade eden Dr. Mert Akcanbaş, “Ancak hali hazırda aile danışmanlığı sertifika programlarının belirli yani standart bir müfredatları bulunmamaktadır. Bu eğitimlerin müfredatının bakanlıkça yakında düzenleneceği içeriğin standart hale getirileceği söylenmektedir. Diğer taraftan bir başka eksiğimiz mesleki etik yönetmeliğin bulunmayışıdır.
Bazı eğitimlerde verilmeyen aile danışmanlığında etik dersleri. Bizim eğitimlerimizde olsa da henüz meslek grubu için bakanlığın uygulama. zorunluğu koyduğu bir etik yönetmelik yoktur.
Bu eksikliğin bir an önce giderilmesi mesleki hizmet kalitesi açısından çok önem taşımaktadır. Artan gereksinim karşısında önemi daha da artacak olan aile danışmanlığı kurumunda yeni eğitim düzenlemeleri ve yeni kriterler kaçınılmaz görülmektedir.
Dolayısı ile şu andaki aile danışmanlığı eğitim ücretleri işe başlangıç maaşları. 2 bin 500 TL – 3 bin TL olan aile danışmanlığı için çok ekonomik bir düzeydedir” şeklinde konuştu.

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)
Kaynak: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/2912/aile-danismanligi-populer-mesleklerden-biri-olacak