You are currently viewing Aile Danışmanlığı Sınavı Nedir, Sınavdan Nasıl Geçilir?

Aile Danışmanlığı Sınavı Nedir, Sınavdan Nasıl Geçilir?

Aile danışmanlığı, gözde meslekler arasındaki yerini sağlamlaştırırken bu alana adım atacak kişilerin de niteliklerini artırmayı amaçlıyor. Bu amaca yönelik verilen aile danışmanlığı eğitimi de danışman adaylarının bilgi ve becerileri ölçecek bir sınav hazırlıyor. Aile danışmanlığı sınavı olarak belirtilen eğitim sertifika sınavı, kurs boyunca göreceğiniz konu başlıklarından oluşuyor. Peki aile danışmanlığı sınavının aşamaları neler ve aile danışmanlığından süpervizyon sürecine yer veriliyor mu? Bu sorular eşliğinde aile danışmanlığı eğitiminin detaylarına ineceğiz.

Aile Danışmanlığı Sınavı Nedir, Konuları Nelerdir?

danışmanlığı eğitimi, en az 450 saat süren ve aile danışmanlığı bilgi ve becerilerini kapsayan bir kurs süreci sunuyor. Eğitimi de sürekli eğitim merkezi, uzaktan-online kurs merkezleri ve üniversiteler veriyor.

Aile Danışma Merkezleri Açma Yönetmeliğindeki maddeye göre 450 saatlik eğitimin;

 • en az 300 saati teorik,
 • en az 30 saati süpervizyon,
 • en az 150 saati uygulamalı olmak zorundadır.

Bu maddeye göre aile danışmanlığı sınavları da belirtilen aşamalara göre düzenlenmelidir. Farklı kurumlar tarafından verilen eğitimin sınavı genellikle online sınav formatına uygun bir şekilde hazırlanıyor. Online sınavdan önce ise teorik ve uygulamalı ilerleyen eğitim sürecine göz atmalıyız.

Aile danışmanlığı eğitimi aşağıdaki konu başlıklarını ele alarak kursiyerlerin bilgi ve yetkinlikleri geliştirici bir süreç uygular:

 • Aile Yapısı, Aile Kavramı
 • Aile Olmak
 • Gelişim Alanları
 • Gençlik Dönemi
 • Uyum Problemleri
 • Yaşlılıkta Ortaya Çıkabilen Uyum Problemleri
 • Çocuk Hakları ve Hukuku
 • Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar
 • Sosyal Vaka Verileri
 • Aile Danışmanlığı Terapötik Süreç, Yaklaşımlar
 • Aile Danışmanlığı Post Modern ve Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
 • Genel Psikolojik Danışmanlık Becerileri
 • Danışmanlık Mesleğinde Kriz Yönetimi
 • Danışmanlıkta Meslek Etiği
 • Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışmanlığı Vaka Sunumu-Örneği (Süpervizyon)

Yukarıdaki konu başlıkları genel olup içerik ve eğitim sürecinde konu başlıkları değişiklik gösterebilir. Eğitimin teorik işleyişi, kurs eğitmeninin anlatımı ile sürerken uygulamalı süreç ise daha farklı işliyor. Eğitimin uygulama aşamasında, kursiyerlere konu ile ilgili ödevler verilir ve sertifikaya hak kazanmak için ödevlerin yapılması şartı da gözetilir. Son olarak ise danışmanlık bilgi ve becerilerinin ölçüleceği süpervizyon aşamasına geçilir.

Eğitimin ve uygulama sürecinin en önemli aşaması olan süpervizyon, teorik ve uygulamalı ilerleyen derslerdeki kazanımları vaka üzerinden denemeye dayalıdır. Aile danışmanlığı eğitimi sertifikası alabilmek için de süpervizyon sürecini başarıyla sonlandırmak gerekir.

Teorik ve uygulamalı aşamadan oluşan süreçler, hemen hemen her eğitim merkezi tarafından vurgulansa da sertifika alma süreçleri değişiklik göstermektedir. Örneğin, üniversite onaylı sertifika programları, vize, final sınavı ve süpervizyon dosya sunumu ile sertifika veriyor. Bazı MEB onaylı kurs merkezleri ise tek bir sınav ve süpervizyon dosya sonucuna bakarak sertifika sunuyor. Aile danışmanlığı sınavları da sertifika verme süreçlerine bağlı olarak belirleniyor. Genel olarak ise sınavın işleyişi hakkında şunları söyleyebiliriz:

 • Aile danışmanlığı sınavı, çoktan seçmeli sınav şeklinde yapılır.
 • Sınav ile birlikte başarı notunun hesaplanmasında vize-final puanları ve ödevler de etkilidir.
 • Süpervizyon sunumu ya da dosya teslimi sonrası sertifika sınavına girilir.
 • Bazı kurumlarda geçerli olmak üzere sınava tekrar katılma hakkı tanınır. ( İstenilen puanın aşağısında bir puan almanız durumunda tekrar ücret ödeyerek sınava girme hakkını kullanabilirsiniz. )
 • Sertifika sınavı ve eğitim programı başarı notu 50 puan ile 70 puan arasında değişir. (Kurumdan kuruma değişen başarı kriterini öğrenmek için kurumun eğitim ve sertifika programı bölümüne bakmalısınız.)
 • Sertifika sınavından başarılı olmanız durumunda, belgelendirme aşamasına geçilir.

Aile danışmanlığı sınav konuları ise genellikle teorik aşamadaki bilgilere dayanıyor. Özellikle aile yapısı, aile kuramları, gelişim alanları, danışmanlık süreci, aile yaşam döngüsü ve aile danışmanlığı tarihi sınavlarda en çok çıkan konu başlıkları olarak öne çıkıyor.

MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Sınavı Nasıl Yapılır?

MEB aile danışmanlığı sınavı ise daha çok uzaktan eğitim platformlarına bağlı olarak uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığından izin alan kurumlar, online eğitim anlayışına uygun olacak şekilde teorik, uygulama ve süpervizyon sürecine yer veriyorlar. Aile danışmanlığı sınavı da süpervizyon aşamasını tamamlayanlara açılıyor ve sınavdan en az 55 puan almak gerekiyor.Peki sertifika sınavından geçer not alan adaylar sertifikayı nasıl alıyor?

MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikasına hak kazanmak için öncelikle süpervizyon sürecini tamamlamak gerekir. Aile danışmanlığı süpervizyon eğitiminde, vakalar üzerinde çalışmaya odaklanılır. Kursiyerler, örnek vakalar eşliğinde danışmanlık bilgi ve becerilerini ölçme fırsatını yakalarlar. Örnek vaka veya vakalardan oluşan sunum dosyası eğitmene teslim edilir ve eğitmenin değerlendirmeleri beklenir. Kursiyerin incelediği vakanın, danışmanlık meslek etiği ve becerileri ile ilgili olduğunun ölçülmesine bağlı süpervizyon aşaması sona erer.

Süpervizyon aşamasını ve sertifika sınavını başarıyla tamamlayanlar, e-devlet üzerinden aldıkları MEB onaylı sertifikayı sorgulatabilirler. Aile danışmanlığı sertifikası ile de kendi danışmanlık merkezini açabilir ya da bulunduğunuz ilin danışmanlık merkezlerinde çalışabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Sınavından Geçenler Nerelerde Çalışır?

Aldığınız resmi geçerliliği olan belge ile aile danışmanlık merkezlerinden çalışabilirsiniz. Aile danışmanı olarak psiko-sosyal süreç ve ruh sağlığı hakkında detaylı bilgilere sahip olduğunuzu da sertifikayla kanıtlayabilirsiniz. Yalnız danışmanlık merkezlerinde çalışmak için sadece sertifika eğitim programına odaklanmamalısınız. Bir yandan sınav odaklı çalışırken diğer yandan da yetkinliklerini artırıcı eğitimlere göz atmalısınız.

Örneğin, çift ve aile terapisi alanında eğitim alarak danışmanlık merkezlerinde çalışmak için yeterli niteliklere sahip olduğunuzu gösterebilirsiniz. Ayrıca oyun terapisi alanında çalışmak için de ilgili alan eğitimleri alabilirsiniz.

Genel olarak ise sınavdan başarıyla ayrılan danışman adaylarının çalışma imkânları şöyledir;

 • Kendi danışmanlık merkezlerini açabilirler.
 • Aile danışmanlık merkezlerinde çalışabilirler.
 • Kadın ve aile hizmetlerini içeren belediye birimlerinde görev alabilirler.
 • Aile danışmanlığı eğitmeni olarak sürekli eğitim merkezlerinde çalışabilirler. (Bu çalışma alanı için sektörde deneyim elde etmeniz gerekir.)
 • Özel sektör odaklı şirketlerin çalışanlarına yönelik uyguladığı danışmanlık-koçluk hizmetinde yer alabilirler.
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuk ve ergen-yetişkinlere yönelik terapi-danışmanlık görevini üstlenebilirler.

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sınavı ile İlgili Merak Edilenler

Aile Danışmanlığı Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Aile danışmanlığı eğitimi sonunda, sertifikaya hak kazanabilmeniz için teorik bilgi ağırlıklı sınav yapılır. Sertifika sınavı ile beraber uygulamalı ödevler ve süpervizyon dosyası da başarı puanının hesaplanmasında etkilidir. Kesin olmamakla birlikte sertifika sınavı genellikle online sınav formatında uygulanır.

MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası Nasıl Alınır?

MEB onaylı aile danışmanı sertifikası için MEB’den izin alan ve en az 450 saati uygulayarak ilgili ders modüllerini işleyen kurslara başvurmalısınız. Teorik, uygulama ve süpervizyon içeren eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika sınavından geçer not aldığınızda, belgenizi de teslim alabiliyorsunuz. Daha sonra sertifikayı e-devletten de sorgulatabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Sınavına Kaç Kez Girebilirim?

Sertifika programına bağlı MEB ve üniversite onaylı eğitim programlarında, üç defa girme hakkı tanınıyor. Fakat bu sayı her kurum için geçerli olmayabilir. İlk sınavdan sonraki giriş hakkı için ayrıca ücret ödemeniz gerekir.

Aile danışmanlığı sınavı ile ilgili merak edilenleri derledik. Eğer yönetmeliğin şart koştuğu maddeyi içeren bir bölümden mezunsanız aile danışmanlığı eğitimimize göz atarak kendi kariyer yolunuzu açabilirsiniz.