You are currently viewing ASDEP (Aile ve Sosyal Destek Programı) ile Personel Alımı, Mayıs’a Kadar Tamamlanacak
Aile Danışmalığı Kursu - Aile Danışmanlığı Sertifikası - Aile ve Sosyal Destek Programı Başlıyor

ASDEP (Aile ve Sosyal Destek Programı) ile Personel Alımı, Mayıs’a Kadar Tamamlanacak

 ASDEP (Aile ve Sosyal Destek Programı) ile Personel Alımı, Mayıs’a Kadar Tamamlanacak

Yeniden Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz Sural, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın yakın zamanda ortaya koyacağı Aile ve Destek Programı hakkında özel değerlendirmelerde bulundu.

 ASDEP ne zaman başlayacak?

ASDEP; bir bakanlık projesi olması hasebiyle bütün bilgiler değişebilir, zamansal programlar değişebilir, bazı şeylerden vazgeçilebilir, bazı şeyler eklenebilir. Bu yüzden ASDEP ile ilgili süreç, yasal bir formatı veya sınırlaması olan bir şey değildir. Bakanlık öngörüye dayalı olarak Mayıs ayı içerisinde çalışmaların başlatılacağını belirtmiştir.

 Personel Alımları Hizmet Alımı yoluyla mı olacak?
Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) adından da anlaşılacağı üzere bir programdır. Daha önce programın prototip projeleri uygulanmıştır. Şu anki alım ise yine programın bir projesidir. Merkezi alım veya dönem ataması ile ilgili değildir. İstisnai bir alımdır. Bakanlıktan aldığımız bilgiler şu şekildedir: Proje bünyesinde çalışan meslek elemanları Danışma Yönlendirme Elemanı veya ASDEP Görevlisi olarak çalışacak. Proje bünyesinde Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlardan çalıştırılacak. 2014-2015 yılları KPSS P3 puanlarından hangisi yüksek ise o baz alınacak. Sıralamada bölüme bakılmaksızın en az 60 puanı olan adaylardan puanı yüksek olanlardan başlanarak sıralama yapılacak. Mülakata çağrılacak adaylar alınacak sayının 4 katı olacak. Asil liste ve yedek liste oluşturulacak. Yedek listede asil liste sayısının yarısı personel olacak. Alımlar 81 ilde hizmet alımı şeklinde yapılacak. Alım çalışmaları yaklaşık 2 ay içerisinde bitirilecek yani tahminen mayıs ayında çalışma başlangıcı olacak. Çalışma sahasında 2 kişi olarak (kadın-erkek) çalışılacak. Öncelikle personel ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Problem oluşmadığı takdirde sözleşme 3 yıla çıkarılacak. Proje başarılı olduğu takdirde alımlar arttırılarak 10 bin sayıya çıkarılacak.2016 yılı sonunda da 1500 personel alımı yapılacaktır. Yani bu sene toplamda 3000 personel alınmış olacaktır.

 ASDEP’in farklılığı nedir?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal politika uygulamalarında Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) özellikle ülkemizin hızlı bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiği bir dönemde, bir proje olarak daha önceki uygulamalardan farklı bir bakış açısı sunuyor. Sosyal politikanın en önemli amaçlarından biri olan vatandaşların sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel sorun alanlarına ilişkin olarak meslek elemanları ile sahada bireylerin sorunlarını tespit etmenin yanında aynı zamanda bir danışmanlık ve aşamalı olarak bireylerin sosyal yaşamlarında iyileştirmeyi amaç ediniyor. Ailedeki sorunlar toplumdaki diğer bütün sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle şiddet kültürünün ve toplumsal zihniyetin ailede edinilmesi dolayısıyla ailenin korunması ve aileye sosyal destek sağlanması önem arz etmektedir. Ailelere yönelik olarak risk gruplarına göre ailelerin sınıflandırılması ve bu risklere karşı önlem alınması önem arz etmektedir. Üst seviyede riskli ailelerin orta seviyede risk seviyesine taşınması, orta risk grubunda bulunan ailelerin düşük risk seviyesine taşınması ve düşük risk grubundaki ailelerin sosyal desteklerinin ve rehabilitasyonunun sağlanması yolunda proje, toplumun temelini oluşturan aileye yönelik olarak önemli bir çözüm sunmaktadır.

 Aile Hekimliğine benzer bir sistem mi getiriliyor?
Sosyolojik olarak bireysel sorunların toplumsal kültür ve yaşayış tarzından kaynaklandığını bunun için de sosyal danışman olacak meslek elemanlarının sorunların tespitinde bu temel yaklaşımı bilerek sahada olmaları toplum açısından önemli bir iyileştirme sağlayacaktır. Aile ve Sosyal Destek Programı’nda özellikle sorunun oluşmadan önlenmesi ve buna yönelik olarak tespit çalışmalarında sosyologların ve diğer meslek elemanlarının işbirliği ve uygulamaları programı başarılı kılmaktadır. Pilot uygulamalarda gözlemlediğimiz kadarıyla başarılı bir netice alınmıştır. Bu projede en önemli süreç her ailenin bir danışmanının olması ve Aile Hekimliği sistemine benzer şekilde işleyen bir mekanizmanın olmasıdır. Bu sayede her uzman sosyolog veya psikolog kendi görev alanına ilişkin olarak ailenin problemlerini özel olarak tespit edecek, aileye destek sağlayacak ve genel problemlerin çözümü için raporlarını bakanlığa bildirecektir. Sosyal risk haritalarının çıkarılacak olması ile dezavantajlı gruplara, şiddet gören kesimlere; kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve benzeri toplumun dezavantajlı olarak nitelendirilen kesimlerine yönelik olarak sosyal ve ekonomik desteğin yanında aynı zamanda danışmanlık sistemiyle toplumsal entegrasyon süreci ve toplumsal sorunların çözümüne büyük bir katkı sağlanmış olacaktır.

 ASDEP görevlisi ne yapacak?
Ülkemize göçle gelen bireylerin sosyal uyumunun sağlanması, kültür şoku, kültürel çatışma durumlarının yaşanmaması ve göç ile gelenlerin çeşitli ihtiyaçlarının saptanıp toplumsal uyumlarının sağlanması açısından sosyal destek programı önem arz etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Göç Dairesi Başkanlığı yabancıların sosyal politika ve aile ile ilgili sosyal desteklerinin sağlanması amacıyla kuruldu. Bu dairenin sahada olan ASDEP Görevlisi veya Sosyal Danışmanın elde ettiği verileri değerlendirerek buna göre politika belirlemesi yine toplumsal sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi Sosyologların diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde sürece dahil edilmesi sorunların teşhisi için problemlerin filmini çekmek ve sorunların tedavisinde meslek gruplarının işbirliği Bakanlığın sorunların kontrolünde önemli bir destek ve güç sağlayacaktır. Bu proje ile kısa zamanda sistemli bir sosyal destek ve danışmanlık sağlanarak sosyal politikaların önemli bir aşaması başarı ile tamamlanmış olacaktır.