You are currently viewing Eğitim Nedir?
Eğitim Nedir

Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir… : Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayışa denir.Bireylerin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına uygun ) değişme meydana getirme sürecidir.
En geniş anlamda eğitim; ailede, sokakta, okulda, işyerinde süren ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Böyle ele alındığında, bireyin yaşamı boyunca edindiği tüm deneyimleri kapsar. Genel olarak eğitim aracılığı ile bireylerin değişime uyum sağlaması ve çok yönlü gelişmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda eğitimin temel işlevi; bireyin, topluma uyum sağlamasına yardım etmek ve sahip olduğu yeteneklerin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Genel anlamda eğitimin toplumsal, siyasal, bireysel ve ekonomik olmak üzere dört işlevinden söz edilmektedir. Eğitimin toplumsal işlevi; toplumsal kültürün aktarılmasıyla bireyin topluma uyum sağlamasını, toplumsallaşmasını ve kültüre dinamik ögeler katan insanın yetiştirilmesini anlamını taşımaktadır. Eğitimin siyasal işlevi; ülkenin toplumsal ve siyasal yapısına uygun, girişimci ve bilinçli yurttaş yetiştirilmesidir. Eğitimin bireysel işlevi; bireyi özellikle bedensel ve zihinsel olmak üzere bir bütün olarak; ekonomik işlevi ise, bilinçli üretici ve tüketici yetiştirmeyi ifade etmektedir.
Bu tanıma göre;
· Eğitim bir süreçtir.
· Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.
· Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.
· Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
Bilim insanları tarafındanda eğitim konusunda yorumlar bulunur:
Kişinin davranış örüntülerini değiştirme sürecidir. (Tyler).
Fizik ve sosyal tabiatın insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir.(Durkheim)
Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. (Ertürk).
İnsan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter ve önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla yürütülen düzenli bir etkileşimdir. (Yıldırım).
İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir (Nurettin Fidan).

Atatürk’e Göre Eğitim Nedir?

Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir.
Atatürk’e göre, “en önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir”.
Çünkü, “eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder.
Toplumumuzu hakikat hedefine, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır:
Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu,
öteki milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu…
Özetle,
Atatürk’e göre, kaynaşmış bir millet haline gelmenin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın, hür ve demokratik bir toplum olabilmenin en etkili aracı eğitimdi.

Eğitim toplumun yapı taşı olan ailede başladığı için aile İçerisindeki en küçük titreşim ve bozulmayla toplumda bozulmaya yüz tutmuş bireyler yetişecektir. Toplumun sağlığı ve refahı için aile içi sağlığın ve huzurun korunması gereklidir. Vektörel Grup olarak Aile içi sağlığın ve huzurunun korunması için Aile Danışmanlığı Kursları ile Aile Danışmanları yetiştirmekteyiz. Kurum olarak en önemli hedefimiz daha önce bilgilendirdiğimiz gibi Bozulan Türk Aile Yapısını Tekrardan Dünyanın gıptayla baktığı durumuna getirmektir.