You are currently viewing Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak Ne Gerektirir?

Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak Ne Gerektirir?

Aile danışmanlığı sertifikası sayesinde özel sektörde pek çok kurumda çalışabilir, mezun olduğunuz bölüm için belirlenen kadrolara atanarak kamuda çalışabilirsiniz. Bunların yerine özel aile danışmanlığı merkezi açmayı tercih ediyorsanız, aile danışmanlığı merkezi açmak konusunda ihtiyaç duyduğunuz kapsamlı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

Aile üyelerinin arasında şüphesiz ki yalnızca kan bağı değil, sevgi bağı da vardır; fakat bazı anlarda sevgi bağına rağmen iletişimde kopukluk, hatta iletişimsizlik görülür. Aile bireylerinin arasındaki çözülemeyen sorunlar zamanla bir duvar haline gelir. Bu duvarı yıkma ve güçlü aile yapısını sağlama noktasında aile danışmanları devreye girer.

Aile Danışmanlığı Çalışma Alanları

Dünyada teknolojinin, küreselleşmenin ve pandeminin oluşturduğu sorunların da etkisiyle aile danışmanlarına olan ihtiyaç günbegün artmıştır. Aile danışmanları, adeta sağlıklı toplum oluşturmanın anahtarı haline gelmiştir. Danışan aileler için terapotik bir ortam oluşturan aile danışmanları sayesinde aileler birbirlerinin farklı yöndeki görüşlerine saygı duyma, birbirlerini anlama, sağlıklı iletişim kurma fırsatı edinir.

Aileler; fiziksel veya psikolojik şiddetten, güven ve kıskançlık problemine, iş değişikliği gibi değişimlerin etkisinden aile sorunlarına pek çok nedenle aile danışmanlarına başvurur. Aile danışmanları, çeşitli kuram ve yaklaşımlardan yararlanarak bu sorunların çözülmesinde ailelere yardımcı olur. Aile danışmanları şu kurum ve kuruluşlarda çalışabilir:

 • Rehabilitasyon ve özel eğitim merkezi
 • Aile mahkemeleri (bilirkişi)
 • Kadın ve aile sağlığı merkezleri
 • Bakanlıkların il merkez müdürlükleri
 • Aile danışmanlığı merkezleri
 • Belediyelerin aile ve toplum sağlığı merkezleri
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Genel Müdürlüğü (SHÇEK) çatısı altındaki aile danışmanlığı merkezler

Aile danışmanlarının istihdam fırsatı yakaladığı sektör özel sektördür. Kamu sektöründe, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde aile danışmanı veya aile terapisti unvanıyla çalışmak mümkün değildir. Aile danışmanları, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanıyla mezun oldukları lisans programı için açılan kadrolara başvuruda bulunabilir.

Devlette aile danışmanlığı yapmanın tam anlamıyla mümkün olmaması gibi nedenlerle, aile terapisti olarak çalışmak isteyenler özel aile danışma merkezi açma eğiliminde olur. Elbette aile danışmanlığı unvanına sahip olmak için olduğu gibi, merkez açmak için de Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) tarafından yayımlanan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ikinci bölümündeki şartları yerine getirmek gereklidir.

Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak İçin Gerekenler

Aile rehberlik merkezi olarak da bilenen aile danışmanlığı merkezini açmak öncelikle aile danışmanlığı programı ile sertifika almayı gerektirir. Aile danışmanlığı alanlarından mezun olmayanlar bu programlara katılamaz. Dolayısıyla eğitim programlarının sonunda verilen sertifikaya sahip olamaz.

Danışmanlık merkezi açma şartları için ilk adım üniversite veya MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası ile atıldıktan sonra merkez açma süreci başlar. Aile danışmanı ikamet ettiği yerin il müdürlüğüne yazılı başvuru yapar. Başvuru sırasında, merkezde çalıştırılacak kişi sayısına göre değişmekle birlikte birtakım belgeler istenir.

Aile danışmanlığı merkezi açmak üzere il müdürlüklerine yapılan başvurularda istenen belgeleri genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi kimlik numarası (özel ve kamu tüzel kişileri)
 • Hizmete açılacak aile danışmanlığı merkezinin tam adı ve iletişim bilgileri
 • Merkezin iç hizmet yönergesi
 • Noterden tasdikli belge (hissedar ve şirketi temsil yetkisine sahip tüzel kişi)
 • Adli sicil kaydı (gerçek kişi)

İlgili bölümlerden mezun olup yüksek lisans veya doktora yapan kişiler meslek elemanı sayıldığı için aile danışmanlığı sertifika programı ile eğitim almaya ihtiyaçları yoktur. Dolayısıyla aile merkezi açma süreci daha kısa sürede tamamlanır.

Aile danışma merkezlerinin bir çalışanı olan veya kendi adına merkez açan kişilerin, ailelere yönelik psiko sosyal hizmetler verdiği sırada gündeminde meslekte uzmanlaşma konusu vardır. Aile danışmanlarının sahip olduğu bilgi ve becerileri, güçlü ve zayıf olduğu yönlerin farkında olması doğru uzmanlık alanını seçmesini sağlar. Bu noktada ücret tespiti yapmak da fayda sağlar.

Merkez müdürü veya merkez çalışanı olmadan önce çalışma alanlarından hangisinde uzmanlaşmak istendiğinin belirlenmesi gerekir. Türkiye’de uzman kişilere en çok ihtiyaç duyulan alanlar çift ilişkileri ve çocuk gelişimidir. Bu alanlarda aile ve ilişki koçluğu, işaret dili, oyun ve masal terapisi gibi alanlarda kişisel gelişim eğitimleri almak yararlı olur. Genel olarak aile danışmanlığı çalışma alanları şunlardır:

 • Çiftlerde uzlaşma sorunları
 • İlişkideki temel ihtiyaçlar
 • Evliliğe hazırlık
 • Hamilelik sürecinde uyum sorunları
 • Ailede yaşanan ölümlerin veya hastalıkların etkisi
 • Ekonomik dengedeki değişimin veya şehir değişikliği gibi durumların sonuçları
 • İhanet, saklanan sırlar gibi nedenlerden kaynaklanan sorunlar
 • Aile birey iletişim sorunları
 • Ailenin bir üyesinin uyuşturucu madde bağımlısı olması
 • Ergenlik dönemindeki aile bireyinin yaşadığı sorunlar

Danışmanlık Sertifika Programları

Bir bireyin aile danışma merkezi açması ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarınca belirlenen pozisyonlarda istihdam edilmesi için aile danışmanlığı eğitimi ve sertifika alması gerekir. Bu eğitim programlarına her bireyin katılabilmesi mümkün değildir. Aile danışmanlığı sertifikası alabilecek kişiler, lisans programlarının şu bölümlerinden mezun olan kişilerdir:

 • Sosyal Hizmetler
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Tıp
 • Çocuk Gelişimi
 • Hemşirelik

Aile danışmanlığı eğitimi dersleri ise şunlardır:

 • Aile Danışmanlığı
 • Aile Kurumu Ve Yapısı
 • Aile Olma Süreci
 • Gelişim Alanları
 • Ailede Uyum Problemleri
 • Yaşlılıkta Uyum Problemleri
 • Çift İlişkileri
 • Ergenlik ve Gençlik Dönemi
 • Çocuk Hakları ve Hukuku
 • Aile Danışmanlığında Sosyal Vakalar
 • Danışmanlıkta Terapötik Süreç
 • Aile Danışmanlığı Yaklaşımları
 • Aile Danışmanlığı Rehberlik Ve Danışmanlık Becerileri
 • Aile Danışmanlığında Kriz Yönetimi
 • Meslek Etiği
 • Meslekte Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon ve Vaka Sunumları

Eğitim programlarının sonunda düzenlenen sınavda geçerli notu alan ve süpervizyon eğitimi alan kişiler aile danışmanı olarak hizmet verebilir. Aile danışmanlığı eğitimi alan kişiler mesleğin gerektirdiği bilgiye sahip olur ve yetkinlik elde eder.

Aile danışmanlığında sadece bilgi yeterli değildir. Aile danışmanının, mesleki bilgisinin yanı sıra duygusal zekasının yüksek olması ve iletişim becerilerinin iyi olması da önem taşır. Duygusal zeka özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Çözüm odaklı düşünebilme
 • Empati yapabilme
 • Güçlü ve zayıf yönleri fark edebilme
 • Yüksek motivasyon duygu ve düşünceleri kontrol edebilme
 • Başarısızlıktan korkmayıp hataları tecrübe olarak görme

Sonuç olarak;

Sosyal değişim ve gelişimin hızındaki artışla birlikte aile danışmanlığı toplumun en kritik ihtiyaçlarından biri olmuştur. Devlete bağlı aile danışmanlığı yapmanın tam anlamıyla mümkün olmaması nedeniyle gündeme gelen aile danışmanlığı merkezi açmak için gerekenler konusuna açıklık getirdik. Siz de aile danışmanı merkezi açmak veya bu merkezlerde çalışarak belirli bir alanda uzmanlaşmak istiyorsanız aile danışmanlığı sertifika programından yararlanmalısınız.