You are currently viewing Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aile danışmanlığı, kapsadığı konulardan ötürü geniş bir danışmanlık süreci içerir. Çift terapisi, ergenlik psikolojisi ve iletişim sorunları derken aile danışmanının birbirinden oldukça sıyrılan vakaları ele aldığını görürüz. Aynı zamanda aile danışmanlığı, çift ve evlilik terapisini de ayrı bir başlık altında ele alır. Peki ülkemizde de gitgide yaygınlaşan aile ve çift terapisi nedir, çift terapisti olmak için hangi eğitim yolları tercih edilmelidir? Yazımızda bu soruları merkeze alarak aile danışmanlığının merak edilenlerini irdeleyeceğiz.

Aile ve Çift Terapisi Ne İşe Yarar?

Aile ve çift terapisinde, aile üyesi ya da üyeleri merkeze alınır ve terapiye başvurma sebebinin yarattığı sorun açığa çıkarılır. Vakanın ele alınış yönteminde ise bilişsel davranışçı yaklaşım, pozitif aile terapisi, yapısalcı yaklaşım, sistemik aile terapisi, insancıl aile terapisi veya psikodinamik yaklaşıma göre uygulamaya geçilir.

Aile ve çift terapisi, sorun odaklı ilerlemekle beraber yalnızca sorunları merkeze almaz. Bazı durumlarda bilgi ve beceri kazanmak isteyen ebeveynler ve daha sağlıklı bir ilişkiye adım atmak isteyen çiftler de aile danışmanlığına başvurabiliyor. Aile ve çift terapisinde amaç, iletişim ve etkileşim sürecinde çiftlerin veya aile üyelerinin yaşadığı psiko-sosyal durumu ele almaktır. Bireysel terapiden farklı olarak aile danışmanlığında, doğrudan ilaç önermek ya da bireyi tek başına değerlendirme yoktur. Terapiye tek bir aile üyesi dahi katılsa burada birey merkezli değil, aile merkezli bir bakış açısı etkinleştirilir.

Psiko-sosyal ruh sağlığı ve destek konularından uygulanan aile danışmanlığı, sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve merkezdeki sorunu çözebilmek adına önemli görülür. Çiftler arasındaki gerilimler, sorunlar ve çatışmalar ise aile ve çift terapisinin en çok başvurulan konuları arasındadır. Yakın ilişkinin yarattığı uyumsuzluklar, bir sürede sonra iletişim sorunlarına, boşanmaya ya da toksik bir ilişkiye sebep olabilir. Sorunun derinleşmesi, her iki kişinin de ruh sağlığında olumsuz bir durum yaratabilir. Peki genel olarak aile ve çift terapisine hangi durumlarda başvurulabilir?

Hangi Durumlarda Aile ve Çift Terapisine Başvurulabilir?

Birey gibi bazı durumlarda aile de psikolojik destek görmeye ihtiyaç duyar. Süreç içinde yaşanan ve çözümsüz kalan sorunlar, her bir aile üyesinin iyi olma hâlini derinden sarsabilir. Böyle bir durumun önüne geçmek veya çözüm yolunu keşfetmek için bireysel terapiden ziyade aile terapisine başvurulur.

Aile terapisi, bütünselci bir bakış açısıyla aileye odaklanır. Bireyin yaşadığı bir sorunda da ailedeki temel süreci dikkat eder. Özellikle çocukların ve gençlerin gelişim evrelerinde, ailenin izini tespit ederek verimli bir danışmanlık sunmayı amaçlar. Aile ve çift terapisine başvurma nedenleri ise genel olarak şöyledir:

 • İletişim Sorunları,
 • Uyum Problemleri,
 • Ergen Depresyonu,
 • Boşanma ve Ayrılık Süreci,
 • Bağımlılıklar,
 • Ebeveyn Bilgisi ve Becerisi Kazanma,
 • Çiftler Arası Cinsel Sorunlar,
 • Çocuk Gelişimi, Psikoloji Konuları,
 • Tek Ebeveynli Aileler,
 • Evlilikte-İlişkide Sadakatsizlik- Aldatma,
 • Ailede Fiziksel ya da Psikolojik Şiddet.

Aile ve çift ilişkilerinde yaşanan sorunlardan bazıları böyle. Aile terapisine en sık başvurma nedeni ise çiftlerin yaşadıkları iletişim sorunları ve cinsel terapiyi gerektiren sorunlar oluyor. Özellikle danışmanlığın bir alt başlığı olan evlilik ve çift terapisi, partnerler arasındaki konuları esas alarak danışmanlığın konularını çok daha genişletebiliyor. Bu konulara odaklanan ve her bir danışana çözüm odaklı bir farkındalık sunan aile danışmanı ise alanının eğitimini alarak vakaya yaklaşıyor.

Aile ve Çift Terapisi Eğitimi Nedir?

Aile danışmanlığı eğitimi veya diğer adıyla aile terapisi, terapötik becerilere sahip bir aile terapisti tarafından uygulanır. Danışmanlık becerilerine ve psiko-sosyal uygulamalara vâkıf olmak için ise aile terapisti eğitimi alınır. Eğitimin önemi, danışman olacak kişinin bilgi ve beceriler kazanmasının önünü açmak ve süpervizyon ile adayın danışman olup olamayacağını ölçmesidir.

Aile terapi eğitimi, teorik ve pratik süreçlerin yer aldığı bir eğitim programı hazırlar. Meslekte uzmanlaşmanın yolunu da eğitim programları aracılığıyla edinilen uygulanabilir bilgiler açacaktır. Aile danışmanı olmak için başvurabileceğiniz eğitim seçenekleri ise şöyle:

 • Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
 • Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı

Aile danışmanlığını kapsayan yönetmelik gereği aile danışmanı, evlilik terapisti, cinsel terapi danışmanlığı ve ergen danışmanlığı gibi alanlarda çalışmak için eğitimi tamamlamak gerekiyor. Eğitim tercihi için ise aşağıdaki koşulları karşılayabilmelisiniz.

 • Psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, tıp ve hemşirelik bölümlerinden birini tamamlamak. (en az 4 yıllık eğitim almak)
 • En az 450 saatlik MEB, YÖK ya da üniversitelere bağlı kurumlardan sertifikalı aile danışmanlığı eğitimini tamamlamak,
 • Sertifika programına başvurmayacaksanız üniversite yüksek lisansını aile danışmanlığı alanında tamamlamak.

Sertifika programını tamamlayan kursiyerler, aile danışmanlığı sertifikası alarak mesleği yerine getirebilirler. Yüksek lisansı tercih eden danışman adayları ise tez yazımı ya da projeyi tamamlayarak aile danışmanı olabilirler.

Evlilik-çift ve aile terapisinde uzmanlaşmak için ise asıl eğitime ek olarak çift terapisi eğitimine katılmak gerekir. Ayrıca cinsel terapi ve danışmanlık eğitimi de meslekte uzmanlaşmanın ve bu alanda danışan kabul etmenizin yolunu açar.

Aile ve Çift Terapisi ile İlgili Merak Edilenler

Aile ve Çift Terapisi Eğitimi İçin Nereye Başvurmalıyım?

Aile ve çift terapi eğitimine başvurmak için MEB ya da üniversite onaylı sertifika veren sürekli eğitim merkezlerine veya kurslarına başvurabilirsiniz. Başvuruyu gerçekleştirmek için ilgili kurumların web sitelerinden katıl seçeneğini tercih edebilirsiniz. Eğitimi yüksek lisans düzeyinde tamamlamak istiyorsanız üniversitelerin eğitime kabul edilme şartlarını incelemelisiniz. Şartları yerine getirmeniz durumunda mülakata çağrılırsınız ve mülakatın olumlu olması durumunda eğitim yolunu açabilirsiniz.

Çift ve Aile Terapisi Eğitim Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika programına başvurmanız durumunda, eğitim sonunda yapılan sertifika sınavından en az 55 puan almalısınız. Bunun yanı sıra tamamlanması zorunlu olan süpervizyon sürecinden de başarıyla ayrılmalısınız. Kısacası, eğitimi başarıyla sonuçlandırmak için teorik ve pratik aşamaları eksiksiz bir şekilde tamamlamalısınız.

Evlilik ve Çift Terapisti Nasıl Olunur?

Evlilik ve çiftler arası ilişkileri merkeze alarak danışan kabul etmek için ilk önce zorunlu eğitim olan aile danışmanlığı eğitimini tamamlamalısınız. Daha sonra ise cinsel terapi ve çift terapisi alanlarında yetkinlik kazanacağınız bir eğitimi tercih etmelisiniz. Eğitimleri tamamladıktan sonra kendi danışmanlık merkezinizi açabilir ya da kliniklerde-aile danışmanlık merkezlerinde çalışabilirsiniz.

Aile ve çift terapisini irdeleyerek merak edilen sorulara cevapladık. Mezuniyet şartını yerine getirmeniz hâlinde MEB onaylı aile danışmanlığı eğitim sayfamıza göz atabilirsiniz.