You are currently viewing Çocuklar Dijital Risklerden Korunamıyor
Çocuklar Dijital Risklerden Korunamıyor

Çocuklar Dijital Risklerden Korunamıyor

Çocuklar Dijital Risklerden Korunamıyor

UNICEF’in ‘Dünya Çocuklarının Durumu 2017: Dijital Bir Dünyada Çocuklar’ raporuna göre, dünyadaki her üç internet kullanıcısından biri çocuk ve çocuklar dijital risklerden korunamıyor.

UNICEF’in ‘Dünya Çocuklarının Durumu 2017: Dijital Bir Dünyada Çocuklar’ başlıklı raporu açıklandı. İnternet ve sosyal medyanın çocukların güvenliği ve iyi olma hali üzerindeki etkilerine değinilen raporda, dijital alanın çocuklar için daha eşit ve güvenli hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporda  özetle şu bulgular yer aldı:

– İnterneti en fazla kullanan yaş grubunu gençler oluşturuyor. Dünyada toplam nüfusun yüzde 48’i internet kullanırken gençler arasında bu oran 71. Bunun en düşük olduğu ülke Afrika. Avrupa’da 25 gençten yalnızca biri internet kullanmazken, bu Afrika’da 5’te 3. Dünya gençlerinin yaklaşık üçte biri (346 milyon) internet erişimine sahip değil. Bu, eşitsizlikleri derinleştirirken, dijitalleşen ekonomiye katılım olanaklarını azaltıyor.

– Dünyadaki her üç internet kullanıcısından biri çocuk. Ancak onları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak ve güvenli online içeriğe erişimlerini artırmak için çok az şey yapılıyor.

– Tüm web sayfalarının yaklaşık yüzde 56’sı İngilizce. Çocuklar anlayabileceği veya kültürel açıdan kendisine uygun içerik bulamıyor.

– Küresel ölçekte belirlenen çocuk istismarına ilişkin URL’lerin yüzde 92’sinin merkezi Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, Hollanda, Kanada ve Rusya.

– Dijital teknoloji, çocuklara fırsatlar sunarken tehlikeleri de barındırıyor. Risk ve olumsuzluklar arasında çocukların özel bilgilerinin kötü amaçlar için kullanılması, zararlı içeriğe erişim ve siber zorbalık gibi durumlar var. Mobil araçların yaygınlaşması sonucunda erişim, çok sayıda çocuk için daha az denetlenebilir.

– Hükümetler ve özel sektör, değişimin hızına ayak uyduramıyor, çocukları yeni risk ve olumsuzluklara karşı korumada yetersiz kalıyor. En dezavantajlı konumdaki milyonlarca çocuk değişimin dışında bırakılıyor.

BİLGİ GİZLİLİĞİ SAĞLANMALI

Raporda çocuklara yarar sağlayacak daha etkili politikalar ve tavsiyeler şöyle sıralanıyor:

– Kaliteli internet içeriklerinden faydalanabilmeleri için çocuklara uygun maliyetli erişim sağlanmalı.

– Çocuklar çevrimiçi tüm risklerden; istismar, sömürü, çocuk ticareti, siber zorbalık ve uygunsuz materyallere maruz kalmak da dâhil olmak üzere korunmalı.

– Bilgilerinin gizliliği sağlanmalı ve çevrimiçi kimlikleri korunmalı. Çocuklar, dijital politikaların merkezine yerleştirilmeli. Onlara bilgili, katılımcı ve dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için dijital okuryazarlık dersi verilmeli.

– Dijital dünyada çocuklara koruma ve fayda sağlayacak etik standartlar ve uygulamalar geliştirmeleri için özel sektörün gücünden yararlanılmalı.

POLİTİKALAR ÇOCUKLARIN İHTİYACINA GÖRE BELİRLENMELİ

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Olumlu ve olumsuz her yönüyle dijital teknoloji artık yaşamımızın geri dönülmez bir gerçeği haline geldi. İnternet yetişkinler için geliştirilmişti ancak zamanla daha fazla kullananlar çocuklar ve gençler oldu. Önümüzde duran iki görev var; bunun zararlarını azaltmak ve her çocuk için internetin yararlarını azamiye çıkartabilmek. Dijital politikaların, pratiklerin ve ürünlerin çocukların ihtiyaçlarını, bakış açılarını ve seslerini daha fazla yansıtması gerekir.