You are currently viewing Kültürel Gelişim Kampı

Kültürel Gelişim Kampı

Çocuklara ve Gençlere Bilişsel, Davranışçı, Kültürel Gelişim Kampı

Yaz tatilini çocuğunuzun televizyon ya da bilgisayar başında geçirmesi onun gelecek planlaması için ne kadar faydalıdır? Sağlıklı bir gelecek için Çocuklara ve Gençlere Bilişsel, Davranışçı, Kültürel Gelişim Kampı başlıyor.

Gençlerimizin başarılı bir gelecek planlamaları, hayata başlarken kendilik değerleri ve farkındalık sahibi olabilmeleri için Bilişsel, Davranışsal , kültürel ve duygusal olarak gelişimlerini sağlamak onların geleceklerine yapabileceğiniz en büyük katkıdır. Yaşam becerilerini geliştirme, sosyal beceriler edinme, kaygı bozuklukları ve ergenlik sorunlarına destek olacak şekilde planlanan yaz kampımızda aynı zamanda karar verme becerileri , stres ve öfke yönetimi , zaman yönetimi konularında gelişim hizmeti verilecektir.

Çevremiz çok başarılı ama cümle kurmaktan yoksun sporcular, harika keman çalabilen yalnız gençler, testlerden tam puan alan sosyal izole olmuş çocuklarla doludur. Başka bir bakış açısından da bakarsak; çok zeki ama kendini kaygıya teslim ettiği için başarısını gösteremeyen, kendisini yetersiz bulan , duygusal yoksunluk içinde olan gençlerimizin sayısı oldukça fazladır

Hayat başarısı sadece notlar, skorlar, başarı belgeleri değildir. Sosyal izolasyon içinde olan , kaygılar ve korkuları olan gençlerimizin duygu eğitimi ; davranışsal gelişimi , ergenliğe sağlıklı ve mutlu bilişsel kavramlarla girmesi ve sürdürmesi için kampımıza davet ediyoruz….

1.Gurup 8-11 yaş GELİŞİM grub

Bilişsel, Davranışçı, kültürel gelişim Kampı / 8-11 Yaş gurubu için

Yaz tatilini çocuğunuzun televizyon yada bilgisayar başında geçirmesi onun için ne kadar faydalıdır?

Çocuklarımızda BENLİK oluşumu ve BENLİK saygısını kazanmak çok önemlidir. Bireyin kendini yeterli , başarılı , önemli ve değerli biri olarak görmesi onun geleceği için en önemli yatırımdır. Benlik saygısı oluşan bir çocuk , kendi duygusal , fiziksel kişiliğini , nasıl hissettiğini , isteklerini hedeflerini ilerleyen yaşlarda çok daha kolay ifade edebilecektir.

Hayat içerisinde bir çok farklı rolleri olduğunu anlamalarına ve bu rollerde neler hissettiklerini neler yapılabileceğini göstermek , hayatın içindeki tiyatroyu yaşatmak hedeflerimizden biridir. Duygusal kavramları keşfedecekler , kendileri hakkında hissettiklerini daha rahat ifade edeceklerdir.

Yüksek , orta , düşük düzeydeki duygularla tanışıp , davranış biçimlerini geliştirecekler. Yaz kampımız da her hafta yaşlarına uygun ancak psikodinamikleri olan bir kitap okutularak , kitap konusunda tartışma ve analiz yaparak çocukları da daha iyi tanıma fırsatı bulacağız.

2. Gurup 11-14 yaş Bilişsel , Davranışsal , Kültürel Gelişim Kampı;

Çocukluktan, ergenliğe geçiş döneminde ara istasyon olan ve gelecek yılları oldukça etkileyen bir yaş dönemidir. Değişimin başladığı

Karar verme becerileri , arkadaşlık becerileri , sınav kaygısı , kendini açma , sosyal beceri edinme , aile ilişkileri konularının işlendiği ve daha bir çok yeni bakış açılarının kazanılacağı programımızda kitap okuma alışkanlığı da pekiştirilecektir.

3. gurup 14-17 yaş Bilişsel , Davranışsal , Kültürel ‘’ FARKINDALIK ‘’ Yaz kampı

Gençlerimizin başarılı bir gelecek planlamaları , hayata başlarken kendilik değerleri ve farkındalık sahibi olabilmeleri için Bilişsel, Davranışsal , kültürel ve duygusal olarak gelişimlerini sağlamak onların geleceklerine yapabileceğiniz en büyük katkıdır.