You are currently viewing MİLLETLERİ KURTARANLAR YALNIZ VE ANCAK ÖĞRETMENLERDİR
MİLLETLERİ KURTARANLAR YALNIZ VE ANCAK ÖĞRETMENLERDİR

MİLLETLERİ KURTARANLAR YALNIZ VE ANCAK ÖĞRETMENLERDİR

24.Kasım gününün Öğretmenler Günü olarak kabul edilmesinin 30. yılında tüm öğretmelerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bir milletin milli, ahlâki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir. MİLLETLERİ KURTARANLAR YALNIZ VE ANCAK ÖĞRETMENLERDİR.

Ülkemizde ilk öğretmen okulunun açıldığı 16 Mart 1848 tarihinden günümüze öğretmenlerimizin Türk Milletinin bugünlere ulaşmasında önemli katkıları olmuş, tarihe geçmişlerdir. Bağımsızlık savaşında öğretmenlerimiz “Öğüt Kurulları” oluşturarak halka milli bağımsızlık, Ulusal Kurtuluş Savaşı düşüncelerini yaymışlar bu kurlar dışında da 14 eğitim kuruluşu ile birlikte “Milli Kongre Cephesini” kurarak mitingler hazırlamışlar, milli mücadeleye yön vermişlerdir. MİLLETLERİ KURTARANLAR YALNIZ VE ANCAK ÖĞRETMENLERDİR. MİLLETLERİ KURTARANLAR YALNIZ VE ANCAK ÖĞRETMENLERDİR .

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk, eğitimin, öğretimin yayılması ve yaygınlaşması yönünde önemli atılımlar yapmıştır. 1928 yılında Arap harflerinin kaldırılıp yerine bugün kullanmakta olduğumuz Türk harflerinin kabulü üzerine halkın yeni harfleri kısa sürede öğrenip daha çok vatandaşın okur – yazar olmasını sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma başlamış , okuma – yazmayı yaygınlaştırmak için okul çağı dışındaki vatandaşlarımıza ise okuma – yazma öğreten Milli Mektepler açılmıştır.

Bakanlar kurulu 11.11.1928 günü yaptığı toplantıda Atatürk’e Milli Mektepler Başöğretmenliği ünvanını vermiştir. 24 Kasım 1928 tarihi Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür.

Bir milletin yükselişi ancak; eğitimli, kültürlü ve ufku açık çağdaş bireylerin yetişmeleriyle mümkündür. Bireylerin yetişmelerinde de en büyük sorumluluk öğretmenlere aittir. Başöğretmen Atatürk “Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözleriyle öğretmene verdiği önemi ve duyduğu saygıyı en güzel biçimde belirtmiştir.
Atatürk’ün 100. Doğum yıldönümü olan 1981 yılında, 24 Kasımın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı.

İnsanoğlunun yaşadığı evreler dâhilinde kimlik ve şahsiyet kazanma çağı olan yetişme dönemi, öğretmenlerin doğrudan sorumluluk alanına girmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerimize, “Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözleri, Türk öğretmenine duyduğu güvenini ve beklentiyi ifade etmektedir.

Fikir ve kültür sahasında, ilim ve teknoloji alanında güçlü atılımlar gerçekleştirebilecek; ayak bastığı coğrafyanın şahsî dünyasına yüklediği doğal vazifeleri her hattıyla kavrayabilecek; sosyal meseleleri millî bir gözle süzerek tavır ve duruş geliştirebilecek nesiller yetiştirilmesi sorumluluğu, aile ve çevreyle birlikte ve hatta bunlardan önce öğretmenlerin vazifesidir.

İslam dini de eğitim ve öğretime gereken önemi göstermiştir. Yüce Allah insanı, eğitilmeye en müsait varlık olarak yaratmıştır. İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem’e bütün isimleri (kelime ve dilleri) bildirmiş, kalem ile yazmayı da, O öğretmiştir. Sevgili Peygamberimiz (sav) de, “Ben öğretmen olarak gönderildim.”buyurarak, bu mesleği kutsallaştırmıştır. Öğretmene gösterilen saygıyı herhalde en iyi ifade eden söz Hz. Ali’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözüdür.

Türk milleti köklü medeniyet tarihinin mimarı olan öğretmenlere çok şey borçludur.

Çağdaş uygarlığa ulaşmada kendilerine büyük görevler düşen öğretmenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin bağımsızlığını sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için, her türlü fedakarlıkta bulunmaya devam edeceklerdir. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir…

Bu vesileyle; başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve gelecek nesilleri emanet ettiğimiz eli öpülesi fedakâr öğretmenlerimizden vefat edenleri rahmet ve minnetle anıyor hayatta olan ve görevi başında bulunan bütün öğretmenlerimize başarılar diliyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, değerli öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Kaynak: http://www.aksaraybarosu.org.tr/Print.aspx?ID=10851&Tip=Haber  Av. Levent BOZKURT