You are currently viewing Öğretim Nedir?
Öğretim Nedir?

Öğretim Nedir?

Öğretim Nedir?

Öğretim nedir sorusunu cevaplayan sözlük anlamı;
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim; öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi.

Öğretim nedir…

Öğretim, eğitimin Okul çağlarında başlayan kısmıdır. Yani öğretim, eğitimin okulda eğitmenler ve profesyonel kişiler tarafından planlı ve programlı bir biçimde aktarılmasıdır.

Bir kişi okula başladığında kişiye neyin ne zaman, nerede, ne şekilde, ne kadar sürece, hangi araçlarla ve kim tarafından öğretileceği daha önceden planlanmış olup hedeflerle birlikte yazılı şekle getirilmiştir. Öğretim boyunca bu plan ve programın dışına çıkılmaz.

Öğretimde hedefler daima olumlu yöndedir. Olumsuz bir davranışı kazandırmak hiçbir zaman öğretimin hedefleri arasında yoktur. Örneğin ilkokulda içki içmek değil sigaradan uzak durmak konusunda eğitim verilir. Kişinin okulda içki içmeyi öğrenmesi ise kanunen geçersiz programlanmayan eğitim olup bunun öğretimle ilgisi yoktur. Kişi arkadaşlarını gözlem ve taklip yoluyla onlardan olumsuz bir davranış öğrenir ve bu programlanmayan eğitimin konusu olan bir durumdur.

Öğretim, profesyonel kişiler olan öğretmenler tarafından verilir. Yani bir anne babanın çocuğuna yeni bilgiler öğretmesi öğretim değildir. Öğretimin olabilmesi için plan program şarttır. Aynı zamanda öğretim bir eğitim kurumunda verilmek durumundadır. Evde çocuğuna yeni bilgiler veren bir anne babanın yaptığı öğretim değil eğitimdir.
Öğretim olgusu karmaşık bir yapıyı içerdiğinden tam olarak kavranamayan olgular arasında sayılmaktadır. Bu karmaşık yapıyı anlamak zaman içinde değişik öğretim modelleri geliştirilmiştir. Öğretim modelleri öğretimin tarih boyu değişen anlamları ile değişik içeriklerde bulunmaktadır. Yoğun bilimsel çalışmalarla ortaya çıkanları olduğu gibi bireylerin kendi algılamalarıyla oluşturdukları modeller de bulunmaktadır.

Eğitimi modellerle açıklarken diğer araçlar gibi eğitimin kavramının şekillendirdiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bütün modeller gerçeğin bir yansıması olduğu gerçeğinden, hayatın sadece bir mekanik olgu veya sosyal yapılardan oluşmadığı büyük bir ihtimalle bütün tanımların ortasında biryerlerde olduğunu unutmamak gerekir.
Toplumlar da eğitim görmüş bireyler sayesinde bilim ve teknoloji alanında daha hızlı ilerlemekte ve toplumun refah seviyesi yükselmektedir. Eğitim, ayrıca toplumların yönetim biçimlerini de etkilemektedir, iyi eğitim görmüş bir toplumda demokrasi daha iyi işlemekte, insanlar daha iyi yöneticiler seçebilmektedirler. Eğitim bilimi, insan davranışları ve bunları değiştirme yolları ile ilgilendiği için hemen hemen tüm bilim dallarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir.

Ülkemizde Uzaktan Eğitim merkezlerinde yapılan usulsüzlüklerden dolayı Genel anlamıyla Bir güvensizlik söz konusu. Fakat Vektörel Grup olarak 12 senin vermiş olduğu tecrübe ve kazanımlardan dolayı her eğitim programımızda olduğu gibi Uzaktan Eğitim Programlarımızda da öğrencilerimize planlı ve programlı bir eğitim sunuyoruz.