You are currently viewing Toplum ve birey için ailenin önemi nedir
Toplum ve birey için ailenin önemi.

Toplum ve birey için ailenin önemi nedir

Toplum için; Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük insan topluluğuna aile adı verilir. Aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamı, psiko-sosyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yerdir. Aile toplumun temel taşıdır. Toplumun aile yapısı ne kadar sağlam olursa, o toplum da o kadar güçlü olur. Uyumlu bir ortamda büyüyen ve gelişen çocuk, sağlıklı ve güçlü bir insan olarak topluma katılır. Bu da toplumun sağlam ve güçlü olmasına katkı sağlar. Aile toplumun özüdür. Manevi değerlerini kaybeden aile yapısı çöken ülkenin manevi çöküşü de hızlı olacaktır. Toplum ve birey için ailenin önemi nedir?

Sosyal amaçlı bir kurum olan ailenin kendi üyelerine ve topluma karşı sorumluluğu vardır. Toplumda sorunların çıkması ailenin keşmekeşleşmesiyle meydana gelmektedir. Huzurlu ve dengeli bir aile ortamında yetişen fertlerle toplumun sorunlarına kökten çözümler getirilebilir. Bir memleketin yükselmesi, ev ve aile muhabbetine bağlıdır. Aile toplumun özüdür. Aile topluma karşı sorumlu olduğu gibi kendi mensubu olan bireylere karşıda sorumluluğu vardır. Bu görevin yerine getirilmesiyle hem aile hem toplum huzuru ve saadeti yakalayacaktır. Toplum ve birey için ailenin önemi nedir

Aile bireyi her yönden yetiştirdiği gibi, kendisini toplumda en iyi şekilde temsil eden sosyal bir fert haline getirmelidir. Aile toplumun özüdür, onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir. Kişi yalnızlığa itilip, toplumdan dışlanmamalıdır. Ailenin toplumdaki önemi göz ardı edilmemelidir. Aileye yeterince önem vermeyen batı toplumlarında yıkıcı faaliyetler oluşmuştur. Bunun farkına varan batı toplumları son yıllarda tekrar aileye sarılmışlardır. Aile bağlarının zayıfladığı toplumların yıkıma uğrayacağı asla unutulmamalıdır… Toplum ve birey için ailenin önemi nedir

Hiçbir öğreti, din, eğitim sistemi kişiyi yalnız bırakmamıştır. Kişinin aile ortamında ilgisiz bırakılıp, eğitilmemesi onun olumsuz güçlerin eline teslim edilmesidir. Batı toplumlarında ailenin kutsallığını kaybetmesi ile birlikte toplumda kargaşa, anarşi kendini hissettirmiştir. Yine suçlu insanlara baktığımızda aile yapısı sağlam olmayan, ailesel birlikteliğin olmadığı ailelerin fertleri oldukları gözden kaçmamaktadır. Unutmamalılar ki kemandan zurna sesi çıkmaz. Her ağaç kendi kökünden vücut bulur. Sağlıklı ailelerin çok olduğu bir toplum, sağlıklı bireylerden oluşan, ilişkilerin güçlü ve sağlıklı olduğu bir toplumdur…

Birey için; Bireyin mutluluğunda, ailenin sağlıklı olması, bireyler arasındaki dayanışma önemli etkendir. Ailedeki iş bölümü, dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Ailede anne, baba ve çocukların görev ve sorumlulukları farklıdır. Bunları bilen ve uygulayan ailenin üyeleri mutlu insanlardır.

Aile bireyleri üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşırlar. Bu durum, ailedeki dayanışmanın en güzel örneğidir. Sevinçlerin aile bireyleriyle paylaşılması mutluluğu artırır. Üzüntülere ortak olunması ise sorunları azaltır. Her iki durum da aile bireylerini birbirine bağlar.

Aile bireyin en temel duygusal ihtiyacı olan, sevgi, güven ve aidiyet duygusunu yaşadığı tek yerdir. Bir bireyin sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olması sağlıklı bir aileye sahipliği ile doğru orantılıdır. Küçük yaşta ailesinde sevgi, güven ve aidiyet duygularını yaşayamayan bireyler ömür boyu bu duyguları yaşayamazlar… Ağaç yaş iken eğilir; sözü bireyin kişiliğinin gelişiminde ailenin önemini çok iyi anlatmaktadır…
Kaynak: NİHAL SALMAN- Kıbrıs Gazetesi