You are currently viewing Türkiye’yi en çok aile mutlu ediyor
Türkiye’yi en çok aile mutlu ediyor

Türkiye’yi en çok aile mutlu ediyor

Türkiye’deki her 3 haneden 2’si çekirdek aileden oluşurken, bireylerin yüzde 74,2’si kendisini en çok ailesinin, yüzde 12,9’u çocuklarının mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye’yi en çok aile mutlu ediyor. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan aile ve hane halkı ile ilgili verilerden yaptığı derlemeye göre. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı.

Erkek nüfusu 41 milyon 139 bin 980 kişi, kadın nüfusu da 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Ortalama hane halkı büyüklüğü yıllar itibarıyla azalma eğilimi gösterdi. 2017 yılı itibarıyla ortalama hane halkı büyüklüğü 3,4 kişi olarak belirlendi. Türkiye’deki her 3 haneden 2’si çekirdek aileden oluşurken, tek kişilik hane halklarının oranı yüzde 15,4 olarak kayıtlara geçti.
En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan geniş ailelerin oranı da yüzde 16 oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı ise yüzde 2,5 olarak tespit edildi. Hane halklarının yüzde 8,5’ini tek ebeveyn ve çocukları oluşturdu. T Türkiye’yi en çok aile mutlu ediyor. Türkiye’yi en çok aile mutlu ediyor. Türkiye’yi en çok aile mutlu ediyor. Türkiye’yi en çok aile mutlu ediyor. Türkiye’yi en çok aile mutlu ediyor. mutlu ediyor. 

Bireyleri en çok aileleri mutlu etti

Türkiye’de bireylerin yüzde 74,2’si kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Bunu sırasıyla yüzde 12,9 ile çocuklar, yüzde 3,6 ile eş, yüzde 3,3 ile kendisi, yüzde 2,7 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar takip etti.Hane halkı bireyleri arasında “sağlık” yüzde 69 ile mutluluğa yol açan en önemli kaynak oldu. Bunu sırasıyla yüzde 15,5 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,2 ile iş takip etti.Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 72,1 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 73 olarak hesaplandı.
Kaynak: AA