You are currently viewing Yapısal Aile Danışmanı !
Yapısal Aile Danışmanı

Yapısal Aile Danışmanı !

Yapısal Aile Danışmanı

Aile danışmanlığı alanında 1970’lerde Salvador Minuchin tarafından geliştirilen Yapısal Aile Danışmanı oldukça popüler olmuştur. Yapısal Aile Danışmanı bir sistemin parçalarının nasıl etkileşime girdiği, dengesini nasıl sağladığı, dönüş mekanizmasını nasıl işlediği, nasıl fonsiyonelsiz iletişim kalıplarını geliştirdiği üzerinde durmaktadır. Özellikle transaksiyonel kalıplara çok fazla ehemmiyet verilir. Çünkü bu kalıplar ailenin yapısı, sınırlarının geçirgenliği, gruplaşma ve koalisyonların varlığı hakkında bilgi verir.

Aile Patolojisi

Fonksiyonelsiz bir aile üyelerinin gelişimi için yapılması gereken fonksiyonları yerine getiremez. Beş fonksiyonelsiz aile yapısı belirlenmiştir.
1. İç içe aileler
2. kopuk aileler
3. Evine bağlı olmayan kocanın olduğu yerde aileler
4. Olgunlaşmamış ebeveynli aileler
5. İlgisiz ebeveynli aileler
Minuchin bu beş tip aileyi patyolojik olarak adlandırır. Bu aileler stresli bir durumla karşılaşırlarsa sınırlarını ve transaksiyonel kalıplarını daha çok katılaştırırlar. Normal aileler yaşamın stresleriyle ailenin devamını sağlayacak uyum sağlarlar. Çünkü sağlıklı aileler aile yapısını yeniden yapılayabilecek esnekliğesahiptirler. (Goldenberg ve Goldenberg,1996).

Danışma Süreci ve Teknikler

Aile danışmanlığı alanına çok önemli kavramlar kazandırmış olan Yapısal Aile Danışmanı, geçmişten çok şimdiki durumla ilgilenen ve belirlenmiş hedeflere yönelik kısa süreli bir tedavi biçimidir. Bu yaklaşımda, danışman oldukça aktiftir, ailede değişiklik yaratabilmek için yönetici gibi davranabilir.

Yapısal aile danışmasında danışma süreci birkaç adımda gerçekleşir:

1. problem: Danışman oturumlarda görüşme yaparak ailenin
problemlerini tesbit etmeye çalışır.
2. Bilgi: danışman problemlerle alakalı bilgileri toplar ve
oturumlarda bunun için yönlendirme yapar
3. hipotez kurma: danışman topladığı bilgilere dayanarak
problemin çözümü için hipotez kurar.
4. Amaçlar: Hipotez kurulduktan sora amaçlar belirlenir.
5. Müdahale: Danışman aşağıda belirtilenleri ortaya çıkartmak için çalışır.

a. Aile üyeleri ve/ veya üyelerin kendi benlikleri ile olan etkileşim kalıplarını etkileyerek değiştirme
b. Transaksiyonel çeşitliliği kontrol ederek müdahalenin etkililiğini artırmak
6. Dönüt: Danışman müdahalelerde aile üyelerinin tepkilerini esas alarak bu döngünün 2. adımına geri dönerek işlemlere tekrar başlar. Yapısal aile danışmasına göre, aile sisteminin yapısı bozulduğu için sağlıksız hale gelir.

Ailede değişiklik sağlayabilmek için genel olarak üç müdahale tekniği kullanılır:

1.Dahil olma,
Dahil olmanın üç spesifik biçimi vardır.
-İzleme
-Benzeme
-Bağdaştırma

2.Aile işlem kalıplarını harekete geçirme

3.Aile işlem hareketlerini yeniden yapılandırma Değişim için kullanılan birkaç teknik
-Sistemi yeniden kompoze etme
-Semptoma odaklanma
-Yapısal değişiklik
Güçlü ve Sınırlı Yanları
Güçlü Yanları;
Düşük sosyo ekonomik düzeydeki aileler için geliştirilmiş ve oldukça pragmatiktir. Yalnızca aileler için geliştirilmiş ilk kuramdır. Alt sistemler ve sınırlar gibi özel kavramlar kazandırmıştır. Etkili hareketli müdahaleler kullanılır. Danışman iyi araştırılmış ve sistemlidir. Kısa sürelidir. Danışman ve aileler aktiftir.

Sınırlı yanları;

Şuan üzerimde odaklandığı için oldukça yalındır. Bazı feministler geleneksel ebeveyn rolünü uygulayarak cinsiyetin basmakalıp rollerini artırdığına inanılır. Aile yapısındaki problemleri araştırırken bireysel sıkıntıyı gözardı edebilir. Ayrıca aile dinamiklerini ve gelişimini açıklamakta güçsüz kalır.
Kullanılan tekniklerden bazıları samimi olarak görülmeyebilir.