You are currently viewing Aile Danışmanlığı Eğitimi Kimler İçin, Neden Önemlidir?

Aile Danışmanlığı Eğitimi Kimler İçin, Neden Önemlidir?

Toplumsal değerler, kadınların iş hayatına atılması, göç, yoksulluk ve teknolojideki gelişmeler gibi pek çok unsur aile yapısının değişmesine sebebiyet vermiştir. Bu durumun danışmanlık hizmetine olan ihtiyacı artırması, bu alanda istihdam boşluğu oluşmasına neden olmuştur. Aile danışmanlığı hizmetine ve aile danışmanlarına duyulan ihtiyaç artarken aile danışmanlığı eğitimi kimler için neden önemlidir sorusu gündeme gelir.  Sizler için bu soruyu yanıtladık ve aile danışmanlığı eğitimi ile neler kazanabileceğinize değindik.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanı ve aile danışmanlığı eğitimi hakkında detaylı bilgilere değineceğiz; fakat öncesinde aile danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duymak için ortam hazırlayan; ailelerin yapısını tehdit eden ve şiddet, boşanma, strese bağlı hastalıklar gibi olumsuz sonuçlara sebebiyet veren durumları açıklığa kavuşturalım. Ardından sağlıklı bir ailenin özelliklerine değinelim.

Ailenin sağlıklı yapısını tehdit eden unsurlar çoğunlukla iletişimsizlik, internet teknolojilerinin kötüye kullanımı gibi nedenlerdir. Elbette her aile için farklı sorunlardan bahsetmek mümkündür. Maddi tatminsizlikten eğitimsizliğe, örf ve adetlerin etkisinden monotonluğa, şiddet içerikli yayınlardan iş yaşam dengesini kuramamaya dek pek çok olumsuz sorundan bahsedebiliriz.

Yaygın kanı bireylerin temel gereksinimlerinin karşılanmasının aile ilişkilerinin sağlıklı olduğu yönündedir. Oysa bir aile için sağlıklı aile nitelendirmesini yapabilmemiz için maddi tatminin sağlanmış olması yeterli değildir. Aile bireylerinin birbirlerinin duygularını paylaşıp anlayabilmesi, işbirliği içinde bir işi birlikte yapabilmesi, birlikte zaman geçirme konusunda istekli olması gerekir.

Bir ailede bireylerin temel gereksinimlerinin karşılanması ailede sağlıklı iletişim olduğundan bahsetmek için yeterli değildir. Sağlıklı bir aile, sorunları çatışmaya girmeden de çözebilir ve kriz durumlarıyla baş edebilir. Mizah duygusu ve rollerin açık olması da aile içinde sağlıklı iletişim için kritik önem taşıyan unsurlardır.

Kuşak farklılıkları veya aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunlar nedeniyle tüm bu unsurların bir arada olması mümkün olamayabilir. Ancak aile bireylerinin, aradaki sevgi bağı ile birbirini tamamlayabilmesi gerekir.

Aksi halde ailede iletişimden bahsetmek mümkün olmaz ve sorunlar baş gösterir. İşte tam da bu noktada aile danışmanları devreye girer. Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu, üvey ebeveyn ilişkileri, istismar gibi pek çok noktada zarar gören aile, aile danışmanlığı hizmeti alır.

Ailenin toplum için bu denli olması, aile danışmanlığı hizmeti veren kişilere çok ihtiyaç duyulması aile danışmanlığı eğitiminin neden önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bir kişinin aile danışmanlığı eğitimi alması, yalnızca kişisel gelişimine değil, içinde bulunduğu topluma da yaptığı bir yatırımdır diyebiliriz.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Nedir?

Aile danışmanlığı programıyla, aile danışmanlığı eğitimi alan kişiler danışman unvanıyla, biraz önce bahsettiğimiz nedenlerle danışanların sağlıklı bir aile oluşturabilmesine yardımcı olur. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun olanlar aile danışmanlığı eğitimi ve aile danışmanlığı sertifikası alabilir.

Alanında uzman kişiler tarafından verilen aile danışmanlığı eğitimlerinde konu başlıkları şu şekildedir:

 • Aile Kurumu ve Yapısı
 • Aile Olma Süreci
 • Gelişim Alanları
 • Ailede Uyum Problemleri
 • Yaşlılıkta Uyum Problemleri
 • Çift İlişkileri
 • Ergenlik ve Gençlik Dönemi
 • Çocuk Hakları ve Hukuku
 • Aile Danışmanlığında Sosyal Vakalar
 • Danışmanlıkta Terapötik Süreç
 • Aile Danışmanlığında Post Modern ve Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
 • Aile Danışmanlığı Rehberlik ve Danışmanlık Becerileri
 • Aile Danışmanlığında Kriz Yönetimi
 • Meslek Etiği
 • Meslekte Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon ve Vaka Sunumları

Aile danışmanı pozisyonunda gören yapan kişilerin kişisel özelliklerinin de bu mesleği icra etmek için uygun olması gereklidir. Aile danışmanı olmak isteyen kişilerin bütüncül bakış açısıyla eleştirel düşünebilmesi, olayların nedenleri ve sonuçları arasında bağlantı kurabilmesi, sonuç odaklı olması, empati yapabilmesi ve araştırma becerisine sahip olması gereklidir.

Aile danışmanı olmak için aile danışmanlığı kursu sürecine dâhil olduktan sonra yapılan değerlendirme sınavındaki geçerli notu almak ve sertifikayı teslim almak aile danışmanı olmak için yeterlidir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi MEB Onaylı Olmalı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2012 yılında yürürlüğe giren aile danışma merkezleri yönetmeliğine göre aile danışmanı olmak için en az 300 saat teorik, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyon olmak üzere toplam 450 saatlik aile danışmanı eğitimi almak gereklidir. Aile danışmanlığı mesleğini icra etmek için eğitimi başarıyla tamamlamak gereklidir.

Eğitimi aile danışmanlığı eğitimi veren üniversiteler veya özel eğitim kurumlarından almak gerekir. Aile danışmanlığı kursu tarafından verilen sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı olmaması durumunda verilen sertifikanın resmi olarak geçerliliği yoktur. Uzaktan eğitim aile danışmanlığı sertifikası almak için y engel değildir. Nitekim uzaktan eğitimin verimlilik üzerinde de önemli ölçüde etkili olan pek çok faydası vardır.

Eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra verilen MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası bireye aile danışma merkezi kurma hakkı tanır. Aile danışmanlığı eğitimi MEB onaylı sertifikasını alan kişiler aşağıdaki kurumlarda çalışma fırsatını elde eder:

 • Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri
 • Aile Mahkemeleri (bilirkişi)
 • Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi
 • Bakanlıkların İl Merkez Müdürlükleri
 • Özel danışmanlık büroları
 • Belediye kadın ve çocuk danışmanlık servisleri
 • Özel okulların rehberlik servisleri
 • Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Kızılay

Aile danışmanlığı sertifika programı ile aile danışmanı unvanını elde eden kişilerin direkt olarak kamuya atanması mümkün değildir. Aile danışmanlar özel sektörde daha yüksek istihdam imkânına sahiptir. Özellikle de aile danışmanlığı merkezlerinde çalışabilirler.

Pilot bölge çalışması yapılan aile hekimliklerinin dışındaki aile hekimliklerinde aile danışmanlığı uzmanlığı kadroları açılmasına yönelik planlar yapılması aile danışmanlığı iş alanı ile ilgili sevindirici bir gelişmedir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Ücretleri

Aile danışmanlığı sertifikası programı sunan üniversiteler veya eğitim kurumları arasında eğitim içeriği ve süresi çok farklılık göstermese de uygulama şekli ve ücretler farklılık gösterebilir. Aile danışmanlığı sertifikası ücretleri üniversitelerin programlarında daha yüksektir. Esasında asıl önemli olan eğitimin kalitesi ve eğitimin şeklinin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığıdır.

Uzaktan eğitim, çalışma hayatında aktif kişilerin kendi öğrenme hızına göre, herhangi bir mekâna bağlı kalmadan eğitim alabilmesini sağlar. Ulaşım, beslenme gibi ekstra maliyet oluşturan durumlar ortadan kalkar. Fırsat eşitliği sunan uzaktan eğitimin en önemli avantajı etkileşimli öğrenmeyi sağlamasıdır. Aile danışmanlığı eğitimi ile alınan sertifikanın çeşitli kurum ve kuruluşlarda aile danışmanı olarak çalışma fırsatı sunması da ücretlerin aslında ikinci planda değerlendirilmesi gerektiğine işarettir.

Uzaktan eğitim hizmeti veren kuruluşlar arasında tercih yaparken de ücretin öncesinde şu sorulara yanıt bulmak önem taşır:

 • Eğitim kurumu/marka ne kadar bilinen ve ne kadar köklü bir marka?
 • Sertifikada MEB veya üniversite onayı şeklinde alternatif sunuluyor mu?
 • Eğitmenler ile canlı ders yapmak mümkün mü?
 • 7/24 erişim sağlayıp teknik destek almak mümkün mü?
 • Eğitimler Uluslararası Scorm Standartlarına uygun hazırlanmış mı?
 • Eğitmenler alanda uzman mı?
 • Aile danışmanlığı sertifikası alanların yorumları ne yönde?
 • Eğitimlere ek olarak farklı eğitimlerde öneriliyor mu?
 • Erişim süresi ne kadar uzun?
 • Videonun yanı sıra PDF doküman desteği de veriliyor mu?

Sonuç olarak

Aile danışmanlığının ne kadar kıymetli ve gerekli bir meslek olduğundan, aile danışmanlığı eğitiminden ve alınan sertifikanın neden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerektiğinden bahsettik. Siz de mesleki ve kişisel gelişim için aile danışmanlığı eğitimi sertifikası ile ilgileniyorsanız, uzaktan eğitiminin avantajlarından da yararlanmak istiyorsanız sayfamızdaki detayları inceleyebilirsiniz.